LOOP

Volver

Puesta en funcionamiento de la fuente de Porta Miñá

Asociación Lugo Monumental Asociación Lugo Monumental  •  08/09/2018  •  Orzamento

Código de proposta de gasto:168

La fuente de Porta Miñá, en la parte baja del Pazo de Sangro, fue restaurada recientemente, convirtiendo ese punto en una referencia del barrio de A Tinería. Sin embargo, al no manar agua de sus caños la fuente se ve muy deslucida. Por lo tanto solicitamos que se conecte esta fuente a la red para que recupere su función natural.

Localización: Casco Histórico

Proposto no nome de:Asociación Lugo Monumental

Documentos (0)

Informe de custo

A pouca definición da proposta plantexa dúbidas acerca da intención final da funcionalidade da fonte: - Si o que se pretende é que mane auga da fonte de xeito continuo, a actuación se considera INVIABLE, por canto por evidentes razóns de eficiencia non se pode ter unha corrente contínua de auga da rede manando da fonte e perdéndose polo alcantarillado. Instalar un sistema de recuperación de auga para que ésta manase, se almacenase nun depósito, se depurase e se bombease para manar de novo, ten un custo que supera o importe dos orzamentos participativos. Ademáis, implicaría a redacción dun proxecto que debería ser aprobado pola Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. - Si o que se pretende é que se arranxe o sistema que permite que mane a fonte mediante accionamento manual, sí se considera viable, mais en ningún caso manará auga da fonte de xeito contínuo. Dependendo do alcance da reparación, pode ser necesaria a autorización da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, polo que por seguridade se estiman varios meses de execución.