LOOP

Propostas de investimento con ámbito: Orzamento

Esta partida ten un orzamento de 350.000 €

Colocación de varandas, pasamáns e baldosas antideslizantes en Carril dos Indios

06/09/2018  •  alextm22  •  Orzamento

O proxecto consistiría en sustituír as baldosas de Carril dos Indios por unhas antideslizantes e colocar varandas e pasamáns para os viandantes xa que se trata dunha rúa con moita costa e frecuentemente transitada por persoas maiores.

15.000 €

Acondicionar aparcadoiro provisional do cruce Carril das Flores, Rúa Primavera

06/09/2018  •  alextm22  •  Orzamento

O aparcadoiro provisional sito no cruce de Carril das Flores e Rúa Primavera fai un bo servizo ao barrio, mais desde a súa creación apenas se realizou mantemento nos arredores. Sería necesario volver a tirar grava nas entradas e allanar o terreo xa que, a entrada encóntrase en mal estado así como algunhas zonas do aparcadoiro. Tamén revisar o estado das aceras no entorno do acceso ao parking xa que, están deterioradas. Sería necesario señalizar o aparcadoiro desde Fontiñas para o seu acceso.

3.000 €

Eliminación de barreras arquitectónicas

08/09/2018  •  Asociación Lugo Monumental  •  Orzamento

El acceso al casco histórico a través de la denominada Puerta Falsa cuenta con escaleras con barandilla, pero justo frente a las mismas, ya en la Ronda de la Muralla, hay un escalón adicional que no tiene barandilla ni rampa. Dado que es un acceso muy utilizado por comunicar con una zona poblada de la ciudad, y que además está situado el edificio administrativo de la Xunta de Galicia, de habitual concurrencia pública, consideramos importante solucionar este problema mediante la conversión de una parte del escalón (muy ancho) en rampa o con la colocación de una barandilla.  

1.500 €

Decoración Navideña en la Plaza de Abastos

09/09/2018  •  Asociación Lugo Monumental  •  Orzamento

La Plaza de Abastos, un entorno propiedad municipal, habitualmente no cuenta con decoración de ningún tipo para Navidad. Consideramos que sería interesante la instalación de un gran árbol navideño en el interior del recinto y la decoración de época de las instalaciones, para darle mayor realce a una época tan especial. Además, los adornos navideños podrían ser reutilizados año tras año si se instalan y desinstalan correctamente por lo que es una inversión que aprovecharía para muchos años. Desde Lugo Monumental ofrecemos nuestra colaboración con el Ayuntamiento para coordinar dicha decoración y hacernos cargo, si lo desean, de su diseño y supervisión.  

12.000 €

Adecentamento da mediana de Fontiñas

01/08/2018  •  alextm22  •  Orzamento

A mediana de Fontiñas é un punto de encontro para todos os veciños e, estes quéixanse ás veces do seu estado. Os cans andan moito por ela e fan as súas necesidades e moitas veces os donos non recollen as cagadas, ademais de que a herba está completamente desaparecida nalgunha zona. Bolardos non queda ningún entre cada paso de peóns. A proposta sería restituír todos os bolardos perdidos (case todos) pois son necesarios sobre todo no comezo da mediana á altura do Camiño Primitivo. Restituír papeleiras rotas ou habilitar máis para os donos dos cans, plantar herba (desaparecida á altura do Camiño Primitivo) pois sería útil á hora das choivas xa que evitaría escorremento de terra pola mediana e evitaría tamén que se ensuciara. Xa se entrara dentro de presuposto habilitar algún banco máis pois é unha zona bastante transitada por persoas maiores e con mobilidade reducida. Tamén sería boa idea repintar algún paso de peóns. En caso de non poder facer estas dúas últimas propostas, sería boa idea poñer carteis recordando aos donos dos cans que recollan as cagadas (como puxo algún veciño á altura de Paxariños) xa que é zona de convivencia e habitualmente os donos dos cans non suelen respetar o uso común da mediana de Fontiñas. A mediana encóntrase en peor estado cara o Camiño Primitivo e tamén é a zona máis transitada.

6.000 €

Magosto popular

09/09/2018  •  Asociación Lugo Monumental  •  Orzamento

La tradicional costumbre de realizar magostos populares es una de las formas más adecuadas de dar la bienvenida al Otoño en Galicia. Proponemos la organización de un magosto popular, con una actuación musical en directo, una actividad sencilla pero muy agradecida por el público. Desde Lugo Monumental ofrecemos nuestra colaboración con el Ayuntamiento para la organización de este evento.  

8.000 €

Adecentamento á altura de Fontiñas nº 105

06/09/2018  •  alextm22  •  Orzamento

En Fontiñas, á altura do número 105, nunha rúa de baixada cara San Eufrasio, as condicións son pésimas. Cómpre cambiar as aceras de baixada e revisar as escaleiras, poñendo baldosa antideslizante así como pasamáns e cambiar as varandas do outro lado da carretera. Tamén sería necesario repintar o paso de peóns e tapar as fochancas xa que, por ahí acceden coches aos garaxes. Poderíanse limpar as escaleiras que se atopan ao final da baixada.

15.000 €

Adecentamento á altura de Fontiñas nº 184

01/08/2018  •  alextm22  •  Orzamento

A esta altura de Fontiñas, ao lado do Lococopia, no número 184, atópase unha pequena esplanada cun solar detrás en gran estado de abandono e unha rúa que da acceso a garaxes. A proposta sería adecentar este recuncho pois atópase en pésimo estado. O solar ten unhas vallas de madeira que están caídas e hai moita maleza e a esplanada é utilizada para aparcar coches mais non se encontra en bo estado. Sería bo arranxar o estado do solar así como a esplanada para adecentar á vista dos viandantes este recuncho.

3.000 €

Arranxo e acondicionamento da fonte de Tuixe

06/09/2018  •  Asociación Veciñal de San Remigio de Bazar  •  Orzamento

Arranxo e acondicionamento dunha fonte antiga xunto á arbore milenaria, situada no lugar de Tuixe, na parroquia de Bazar.

3.000 €

Cambio por motivos de seguridade e mal estado das vallas na ladeira de Fontiñas

01/08/2018  •  alextm22  •  Orzamento

Na ladeira de Fontiñas que comunica co Rato e o parque de Paxariños, hai un cerramento de madeira que se atopa en mal estado, ademais de moita maleza pola zona debido á dificultade que presenta para a súa limpeza. A proposta consistiría en adecentar este cerramento, sustituílo por completo por outro máis estable, seguro e que respete o entorno verde da ladeira xa que, por esta zona pasean moitas persoas maiores, con mobilidade reducida e nenos. Tamén estaría ben limpar por completo a maleza, sustituír baldosas que están rotas, así como revisar o estado do chan xa que presenta numerosas grietas (algunha fonda e preocupante) e poderían ocasionar algún perigo para o viandante. Outra idea sería mover os bancos habilitados e non achegalos tanto á valla, actualmente porque se encontra inestable e despois da súa sustitución para a comodidade da xente que se senta neles.

14.500 €