LOOP

Propostas de investimento con ámbito: Orzamento

Esta partida ten un orzamento de 350.000 €

Restauración de Fuente Pública en la parroquia de Esperante en Núcleo Carballido

09/08/2018  •  Servando Escolante Peteiro  •  Orzamento

Restaurar Fuente pública en el nucleo de Carballido - Esperante, que se encuentra en estado de ruina, siendo la única fuente que existe en ese nucluo rural. Esta Fuente daba servicio a todos los vecinos y se utilizaba como lavadero público, formando parte del patrimonio cultural y etnográfico de la zona, considerando que es necesario la puesta en valor de aquellos elementos patrimoniales que forman parte de la memoria de los vecinos de la "parroquia". En muchas ocasiones, los vecinos no disponen de agua potable porque se secan los pozos y de esta forma se solucionaria un problema de primera necesidad para la población.

12.000 €

Disminucion de velocidad en Volta da Viña

09/09/2018  •  María D  •  Orzamento

En ese lugar los vehiculos llevan mucha velocidad y pueden meterse en el carril contrario por lo que seria positivo estudiar qué se podría instalar en ese lugar que evitase estas situaciones de riesgo

 

300 €

Plazoleta do xadrez

09/09/2018  •  Xaquedrum  •  Orzamento

Con este proyecto se pretende crear un espacio para el ajedrez al aire libre. Se quiere instalar unas mesas de ajedrez en el parque de frigsa para crear un espacio familiar donde las familias puedan disfrutar del ajedrez.

Se propone la plaza de la milagrosa ya que en este parque se encuentran varias entidades que promocionan el ajedrez en la ciudad de Lugo. 

De esta forma se quiere crear espacios de convivencia donde la población lucense pueda disfrutar de este deporte.

15.000 €

Arranxo de zona aparcamiento del Cei Nodus

09/08/2018  •  Norman Javier Veiga Alvarez  •  Orzamento

El Cei Nodus realiza un servicio público que esta favoreciendo la creación y consolidación de empresas en nuestro municipio, además de promover la inserción laboral de muchos/as desempleados/as con condiciones muy desfavorecidas a través de numerosos programas de empleo. Es por ello, que se produce un tráfico rodado continuo que supera las 700 personas diarias ( empresas, trabajadores, desempleados, clientes, usuarios de la cafetería...etc). Esta situación motiva que el asfalto de parking esté en una situación desastrosa y depauperada que ocasiona averías en los vehículos, mala distribución de los aparcamientos ( las plazas están sin pintar) e inclusos lesiones físicas de viandantes ( al acceder de los vehículos al edificio..)  y protestas diarias y continuas por parte de los usuarios. No podemos obviar además la responsabilidad patrimonial de la administración que pueda resultar de los incidentes que suceden y seguro sucederán si esta situación no se subsana a la mayor brevedad posible. ( pues esta situación perdura desde hace años...).

15.000 €

Mellora da praza entre a Estación de Autobuses e o Vello Cárcere

09/08/2018  •  alextm22  •  Orzamento

Recentemente veuse de arranxar a praza entre a estación de autobuses e o vello cárcere. A praza quedou moi ben, é agradable para o paseo e agradable para os turistas que acceden á estación ou ao cárcere, mais sería necesario actuar nela dun xeito sinxelo: colocar algún banco nela xa que é unha zona moi transitada e sería de gran utilidade, ademais de limpar as herbas que saen polas pedras que dan mala imaxe, repintar a parede exterior do vello cárcere e instalar tamén algún floreiro, papeleiras... Sirva como exemplo a rúa peatonal entre a Muralla e o colexio Maristas. 

4.000 €
Unha tarde calquera na Pista Roja

Remodelación Pista Roja Lugo

10/08/2018  •  Pista Roja Lugo  •  Orzamento

A intención deste proxecto, é a de actualizar, remodelar unha das zoas deportivas ó aire libre máis concurrida da cidade, a cal leva máis de 20 anos sen modificar, é un lugar onde día tras día pódese ver gran cantidade de cidadáns facendo deporte, sendo unha das poucas canchas de cidade que non se deteriorou polo vandalismo, por iso cremos que unha actualización dela podría ser moi beneficioso para a cidade, gañándo en instalacións, en imaxe nun lugar icónico da cidade, tanto pola súa tradición como pista deportiva, tanto pola súa localización moi preto do centro histórico da cidade e a beiras da emblemática fonte do rei. 

Por iso a nosa proposta é a seguinte:

1. Sustitución dos bancos por gradas permanentes, dun material non perecedeiro ( pedra, hormigón...) para minimizar o mantenemento e custo delas e para o acomodo dos cidadáns e deportistas que agardan na pista.

2. Remodelación/actualización da pista; a pista é de gran tránsito, por iso está degradada polo seu uso, podéndose observar varias grietas no medio dela, sendo algo perigoso para os deportistas.

Dentro deste 2º punto, é importante o cambio no que as zonas colindantes se refire, xa que xusto na pista pódense encontrar os canalóns de auga, acompañados dos sumidoiros, que no que se refire a amortiguar a auga ten unha labor deficiente, encharcándose a auga no medio da pista, sendo isto un problema para a práctica deportiva, creándo un risco innecesario de lesión pola súa proximidade a cancha de baloncesto; por iso pedimos a substitución do mecanismo, modificando ou tapando a este.

3. Cambio do poste e tableiro da canasta, unha vez máis nombrar a gran afluencia de practicantes na pista, o que conleva un deterioro dela; os postes das canastas levan máis de 20 anos sen modificar podéndose observar na súa base, grietas, que predicen a pouca vida real que teñen os postes debido ó gran uso ó que son sometidos.

Por outro lado, vemos necesario tamén neste cambio nas canastas da cancha, un taboleiro con medidas reglamentarias dun material adecuado para a práctica do deporte como é o metacrilato, os taboleiros que se atopan na actualidade(cartón chapado) son anticuados e obsoletos.

 

15.000 €

Xogos tradicionais en Bosende

22/08/2018  •  lamatai  •  Orzamento

tratariase de preparar unha parcela, que é veciñal, para poder xogar ós bolos, á billarda, etc...

6.000 €

Parque biosaludable en Rio Sil

11/09/2018  •  Mª Josefa Fernández Saavedra  •  Orzamento

Construcción dun parque biosaludable para maiores na zona do xardín da R/ Río Sil

14.996 €
porquiño

Amigiños

23/08/2018  •  sande  •  Orzamento

"Amigiños sí... pero o porquiño polo que vale"

"Polo pan, baila o can"

"Madialeva"

E así hasta infnidade de palabras, frases e ditos da nosa cultura popular que todas e todos deberíamos escoitar algunha vez e, sobre todo, saber o que sinifican.

A miña proposta é a seguinte:

Reflectar a sabiduría popular nuns paneles colocados na rúa. De este modo a xente preguntaríase o que significan e indagarían para sabelo e moitos lembraríamos has que tiñamos medio esquezidas. A forma de "alimentar" o panel cos ditos, frases e palabras sería participativa por toda-la cidadanía, podendo achegar as suas propostas para incluílas no panel por exemplo a través do facebook ou similar. Como orientación, hai paneles de 2mx1m por aproximadamente uns 3500€. 

Si se considera de interés esta proposta, podería abondar algo máis sobre ela.

A espera das vosas novas, recibide un saude.

~Alfonso Diéguez Méndez~

cibergali@hotmail.com

12.000 €

Concertos didácticos para escolares no Festival de Jazz de Lugo

23/08/2018  •  JoseLuisDiaz  •  Orzamento

Realización de concertos didácticos para escolares, aproveitando as datas de celebración do Festival de Jazz que se realiza anualmente en novembro e a  infraestructura do propio Festival de Jazz, e realizados por agrupacións especialistas na materia e con experiencia na realización de ciclos didácticos. Poderíanse realizar unha ou dúas sesións diarias para uns 200 estudantes cada unha delas.

O custo estimado para  a realización de iste ciclo de concertos didácticos sería de 10.000 €.

10.000 €