LOOP

Propostas de investimento con ámbito: Orzamento

Esta partida ten un orzamento de 350.000 €

Vespa Velutina en Lugo, conciencia con ciencia

13/09/2018  •  Xesús Feás  •  Orzamento

É unha proposta para o LOOP que aborda varios temas propios ou relacionados coa Vespa Velutina, cun enfoque multidisciplinar dendo o seu plantexamento até os mecanismos de actuación e a obtención de resultados, que teñen coma fin último que a cidadanía e a administración de Lugo no seu conxuno posúan a mellor formaión e información respecto ao insecto invasor, e as ferramentas para facerlle fronte aos seus efectos perxudiciais.

O orzamento solicitado, empregarase principalmente para a organización de diversos encontros coa cidadanía de Lugo (centros socioculturais, colexios, ...) elaboración de material informativo para a súa dsitribución na cidade, formación dos diversos axentes específicos máis involucrados no seu control; así como para sufragar a posta en marcha dalgunha acción específica e selectiva para frear a expansión do insecto invasor na cidade dende o ámbio investigador.

Xerar consensos e apropiarse do coñecemento, con unha adecuada divulgación e socialización dos coñecemetnos científicos, cunha vocación constante para a discusión franca e aberta da situación actual e cunha proxección conxunta por parte de todos e cada un dos actores da familia involucrados dalgún xeito na loita contra a Vespa Velutina, é o espírituu desta proposta. Todo elo co obxectivo común de profundizar mutuamente no coñecemento da Vespa velutina e os seus efectos e intentar aportar solucións e respostas á problemática da súa máis previsible extensión na cidade de Lugo

10.000 €

Decoración para as rúas no Arde Lucus

04/09/2018  •  Terra Copora  •  Orzamento

Votamos de menos no Arde Lucus máis decoración temática que adorne as rúas da cidade, propoñemos que se dedique o máximo orzamento posible (15.000€) a adquisición de decoración (telas, estatuas, ...) que se poida reutilizar durante varios anos.

15.000 €

Limpeza zonas comúns locais de asociacións Arde Lucus

04/09/2018  •  Terra Copora  •  Orzamento

Nos locais onde se ubican as asociacións culturais que participan no Arde Lucus, situados no parque da Milagrosa non se está levando a cabo a limepza das zonas comúns coma sucede nos locais municipais onse se ubican outras asociacións.

Propoñemos a contratación dun servizo de limpeza que se ocupe de acondicionar estes locais periodicamente.

 

1.450 €

Instalación dun valado no lado da Praza do Castiñeiro e a rúa Lamas de Prado

04/09/2018  •  Tania de los Santos  •  Orzamento

A zona da Praza do Castiñeiro ten no seu entorno unha importante presencia infantil e xuvenil, cun centro de ensino nas inmediacións e un parque de xogos infantís, sendo ademais unha vía con moita circulación de automíbiles.

A praza en si conta cunha importante presencia de nenos e nenas que utilizan o seu espazo para xogar, entre outras cousas, con balóns que, moitas veces, acaban saíndo á estrada e os cativos van detrás coa intención de recuperalos, resultando moi perigoso para eles e tamén para os condutores.

A instalación dun valo na parte da praza que limita coa rúa Lamas de Prado cumpría polo tanto cunha dobre función:

  1. Obrigaría aos peóns a cruzar axeitadamente polos pasos acondicionados para elo.
  2. Evitaría a saída dos nenos e mozos a estrada, xa que pararía os balóns, aumentando a seguridade dos seus xogos na praza.
5.000 €

Fonte de Corbelle na parroquia de Coeo.

04/09/2018  •  Ana Belen Paz Fernandez  •  Orzamento

No núcleo de Corbelle na parroquia de Coeo temos unha fonte que nos denominamos (A Vica) que está en estado de abandono, tanto a propia Fonte como o pedazo de camiño que conduce a ela, nese mesmo camiño a Fonte conduce a auga hacia un lavadeiro que está ben conservado.E unha zona deste núcleo que queremos arranxar tanto pola sua tradicción como polo bonito que quedaría o entorno Fonte-Lavadeiro.

5.000 €

Acondicionamento da entrada do Camiño Primitivo á cidade

04/09/2018  •  Sara  •  Orzamento

O Camiño Primitivo non soamente pasa por Lugo senon que ademais constitúe o kilómetro 100. Esta marca, supón un momento importante para moitos peregrinos que levan días e días camiñando e tamén son moitos os que deciden comezar a súa camiñata neste punto.

O barrio da Chanca é a entrada do Camiño na nosa cidade e o tan apreciado kilómetro 100. É por isto que unha mellora da súa estética e coidado suporía un cambio moi positivo tanto para os peregrinos que visitan Lugo, como para nós, a cidadanía, que usa esta zona para pasear e achegarse ao río Rato.

Medidas propostas:

- Soterrar os cubos de lixo: Melloraría a estética notablemente. De non ser posible por cuestións técnicas, mellorar o seu aspecto. - Arranxar a fonte: fonte antiga en total abandono. Os peregrinos agradecerían moito ter acceso a auga potable, pois non hai fontes en moitos kilómetros. As cidadás e cidadáns daríanlle un bo uso tras pasear ou facer deporte polo paseo do Rato.

- Instalar papeleiras ao longo da Rúa da Chanca.

- Acondicionamento na instersección Rúa da Chanca - San Eufrasio: Esta pequena zona encóntrase sempre chea de maleza, pois non se limpa ca periodicidade necesaria. Mellorar esta zona que ademais coincide xusto no kilómetro 100 do Camiño facendo unha zona axardinada de fácil mantemento.

- Mellorar a señalización entre a Rúa San Eufrasio e Ronda das Fontiñas: Tanto no paso de peón como despois de subir as escaleiras. Aproveitar a zona axardinada (diante da cafetería Egomundi) podando os arbustos e poñendo unha sinal, frecha, concha,etc que sinalice axeitadamente o curso do Camiño.

- Decorar as escaleiras (diante da cafetería Egomundi): posto que non é posible desfacerse delas, aproveitalas pintando un graffiti relativo á cidade de Lugo, como benvida, ou relativa ao Camiño.

- Limpeza da rúa Carril das Flores: pintadas, maleza, etc.

- Limpeza cristaleira no parque infantil Centro Maruja Mallo: encontrase en muy mal estado cas conchas e cristais rotos dando unha mala imaxe. Así como a fonte/estanque.

Estas medidas mellorarían notablemente a imaxe de Lugo, sendo o primeiro contacto ca cidade dos milleiros de peregrinos que pasan por aquí cada. As primeiras impresións non se poden cambiar.

8.000 €

Realizar graffiti e pintado de xogos infantís no CEIP Menéndez Pelayo

05/09/2018  •  AMPA Amigos do Menéndez Pelayo  •  Orzamento

Realizar un graffiti na parte posterior do polideportivo, na zona colindante coa Rúa Concello, e pintado de xogos infantís nos chans dos patios do colexio.

15.000 €

Almacén no interior do polideportivo do CEIP Menéndez Pelayo

05/09/2018  •  AMPA Amigos do Menéndez Pelayo  •  Orzamento

Facer un pequeno almacén no interior do pavillón polideportivo do colexio.

15.000 €

instalación dunha línea de conesión a internet no centro social de Bosende

05/09/2018  •  lamatai  •  Orzamento

actualmente non hai posibilidade de que as veciñas e os veciños da zona poidan ter acceso á rede no centro social, e hai moitas persoas interesadas no aprendizaxe e no manexo de ferramentas informáticas.

1.728 €

parque infantil en Bosende

05/09/2018  •  lamatai  •  Orzamento

poderíase instalar na fica veciñal xunto coa zona de xogos tradicionais que se propón noutro proxecto

6.500 €