LOOP

Volver

Orzamentos participativos

Proxectos de investimento non viables:

Os proxectos presentados deben cumplir unha serie de criterios (legalidad, concreción, ser competencia do Concello, non superar o tope do presuposto) para ser declarados viables e chegar ata a fase de votación final. Todos os proxectos que non cumpren estos criterios son marcados como inviables e publicados na seguinte lista, xunto co seu informe de inviabilidade.

Cruces perigosos Piringalla

30/07/2018  •  Ana Mes  •  Orzamento

Na piringalla, no cruce rúa mar Cantábrico con  rúa aceroleiro prácticamente hai choques todolos meses, os coches circulan moi rápido por esa rúa. No mismo entorno rúa santo grial con Angelo colocci pasa o mesmo, por falta de visibilidade. Poden pedir referencias a bombeiros e policías atestados que están cansados de prestar servicio nesta zona. Tamen é unha zoa perigosa se queres cruzar camiñando. Por tanto rogo valoren a colocación de un semáforo, badén ou señalizacions para evitar desgracias maiores. Gracias 

Humanización e adecentamento na entrada do Camiño Primitivo de Santiago

01/08/2018  •  alextm22  •  Orzamento

Trataríase da remodelación completa da rúa á altura do número 52 e das escaleiras que acceden á mesma rúa. Existe unha "praza" totalmente inutilizada polas súas condicións en estado pésimo e pouco útil para o vecindario. Na zona hai moita xente maior que fai visible a falta de bancos para sentarse e este sería un lugar idóneo, bastaría con sustituír o chan (plaquetas rotas e na zona pegada ao edificio nº 52 presenta un certo desnivel), eliminar a zona verde (ou selva abandonada como chaman algúns veciños) e colocar tres ou catro bancos de madeira coma os que se ven polo resto de Lugo, máis limpos e útiles que os actuais de pedra (en estado deficiente e sucio) con dúas ou tres árbores ao redor, a modo de cadrado semellando unha praza máis accesible, visible e útil para os veciños e para os peregrinos. Tamén cambiar os indicadores do camiño de Santiago e facelos máis visibles.

Recolocación e restitución de contedores en San Eufrasio e Fontiñas

01/08/2018  •  alextm22  •  Orzamento

Na rúa San Eufrasio enfrente do Abrite, a pé dunha porta de garaxe atópanse tres contedores que imposibilitan a visibilidade para saír de devandito garaxe e tres plazas de aparcamento á esquerda que tamén resta visibilidade. A proposta sería colocar os contedores o máis afastado posible do garaxe, ao lado esquerdo por exemplo e impedindo que aparquen ahí vehículos en caso de sobrar espazo. Os veciños vense obrigados a saír co seu coche case por completo ao carril para ter boa visibilidade o que causa ás veces entorpecemento do tráfico, retencións e mesmo trifulcas innecesarias entre os que circulan e os que intentar saír do garaxe. Por iso, recolocar os contedores no lugar idóneo afastados dos garaxes e prohibir o estacionamento tan pegado ao dito garaxe. Ademais, no comezo de Fontiñas ata a zona do Gadis, hai algún contedor que se atopa en mal estado (roto, sucio,...) e en mala ubicación por estar pegado a pasos de peóns.

Actuación necesaria para a seguridade cidadá no número 47 de Fontiñas

01/08/2018  •  alextm22  •  Orzamento

No número 47 de Fontiñas, ao pé de dous edificios atópanse varias casas vellas (algunha abandonada) de planta máis baixa que o resto dos edificios e que deixa un muro de pedra cara a rúa. Pois ben, a actuación centraríase en restituír dito muro xa que se encontra en pésimo estado. Por ahí pasean habitualmente moitos pequenos e moita xente maior que se apoia en dita parede e que podería causar unha desgraza en calquera momento. Bastaría entón con cambiar a parede por outra nova e máis segura e sinalizar o perigo para os viandantes. Ademais por ahí pasa o Camiño de Santiago e os peregrinos tamén poderían queixarse do seu estado ou sufrir un accidente innecesario.

Pasamáns e sustitución de baldosas no acceso ao ambulatorio de San Roque

01/08/2018  •  alextm22  •  Orzamento

O acceso ao ambulatorio de San Roque desde Fontiñas realízase por unha rúa con forte pendente na que costa moito baixar e subir. O chan nos días chuviosos é moi resbaladizo e por ahí accede moita xente maior andando. A proposta sería poñer un pasamáns na totalidade da calzada, polo lado esquerdo e dereito da rúa, visibilizar a entrada ao ambulatorio (si fose necesario repintar o paso de peóns ou mesmo sinalizalo mellor desde a entrada por Fontiñas para os vehículos) e se fose posible sustituír as baldosas por outras antideslizantes xa que, son moi perigosas.

Pintar paso de peóns na rúa Xoán Rico Pérez na súa intersección con Fontiñas

01/08/2018  •  alextm22  •  Orzamento

O cruce de Xoán Rico Pérez con Fontiñas non conta con paso de peóns ou señalización vertical que dé preferencia aos viandantes fronte aos vehículos e sería necesario pintar dito paso ou ben sinalizar a preferencia dos peóns. O cruce non adoita gozar de moita visibilidade porque hai moitos vehículos mal aparcados nesta intersección e os viandantes non teñen preferencia algunha. 

REPOSICIÓN DEL MURO EXTERIOR DEL ADRIO O CAMPOSANTO DE LA IGLESIA DE ESPERANTE

02/08/2018  •  Servando Escolante Peteiro  •  Orzamento

dESDE HACE AÑOS EL MURO EXTERIOR DE PIEDRA DEL ADRIO O CAMPO SANTO DE LA IGLESIA DE ESPERANTE SE ENCUENTRA DERRUIDO. NO SOLO POR LA SITUACIÓN ESTÉTICA SI NO POR UNA CUESTION DE SEGURIDAD CIUDADANA Y VECINAL ( ENTRAN ANIMALES, JUEGAN NIÑOS..ETC) SE HACE NECESARIO POR EL INTERES DE TODOS LOS VECINOS DE LA PARROQUIA ACOMETER ESTA PEQUEÑA OBRA DE REHABILITACIÓN QUE REDUNDA NO SOLO EN EL BENEFICIO DE LOS PROPIOS VECINOS SI NO TAMBIÉN EN EL CUIDADO DEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO DEL MUNICIPIO QUE COMO TODOS SABEMOS ES UN POLO DE ATRACCIÓN TURISTICA MUY IMPORTANTE Y QUE CONSECUENTEMENTE TIENE IMPORTANTES BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA NUESTRO MUNICIPIO.

Colocación de papeleras en el casco histórico

08/09/2018  •  Asociación Lugo Monumental  •  Orzamento

El casco histórico adolece de una importante falta de papeleras. Si a eso le unimos que muchas de ellas son de pequeño tamaño (lo cual es adecuado en ocasiones por razones estéticas) se crea un problema que solo se puede solucionar añadiendo unidades. La Ruanova, por ejemplo, es la calle más larga del recinto amurallado y apenas cuenta con dos o tres desde la Muralla hasta la Plaza de la Soledad. Lugo Monumental ofrece al Ayuntamiento su colaboración para realizar un “censo de papeleras” de forma desinteresada y, además, para señalar las localizaciones que consideramos adecuadas para su instalación.  

Puesta en funcionamiento de la fuente de Ruanova

08/09/2018  •  Asociación Lugo Monumental  •  Orzamento

La fuente de tres caños que se está en Ruanova, a la altura del Museo Provincial, lleva años seca. Entendemos que su recuperación ayuda a que se mejore la imagen e incluso el medioambiente acústico de la zona. Por otro lado, su configuración y altura haría que fuera un lugar perfecto para crear un bebedero público para mascotas.

Eliminación da crecente maleza en Rúa Primavera

05/08/2018  •  alextm22  •  Orzamento

Na Rúa Primavera, no seu cruce con Carril de Caiñós, calle de baixada para os vehículos hai unha crecente maleza que preocupa, ao pé dunha finca que debe estar abandonada. Últimamente a maleza creceu demasiado, mesmo amenazando con invadir o único carril que permite a baixada dos coches. Sería necesario un desbroce profundo e quizais poñer un plástico negro que evite a saída de novo de semexante monte. Ademais, os vehículos aproveitan para estacionar no lado dereito, ao pé de dita maleza e hai dificultades para baixar se estes están mal aparcados. Sinalizar ben, con sinais horizontais e verticais a prohibición de estacionar ahí xa que, ás veces é moi complicado pasar.