LOOP

Propostas de investimento con ámbito: Orzamento

Esta partida ten un orzamento de 350.000 €

Carrusel Navideño en la Plaza de la Soledad

08/09/2018  •  Asociación Lugo Monumental  •  Orzamento

La campaña navideña es probablemente una de las más entrañables del año. La animación callejera en la ciudad en esta época es, sin embargo, muy deficiente si tenemos en cuenta el potencial cultural, económico y sobre todo el incalculable valor que para los niños tienen estas fechas. Proponemos la instalación de un Carrusel lúdico para los niños en la plaza de la Soledad en las fechas navideñas. Hay en el país diversas empresas que se encargan de estos montajes y de las que conocemos presupuestos que entrarían en los límites de los Presupuestos Participativos. Proponemos que se ubique en la Plaza de la Soledad por diversas razones, entre otras su estratégica ubicación, el hecho de que el espacio es suficiente, y que su disposición la convierte en un lugar razonablemente protegido de las inclemencias del viento. Desde Lugo Monumental nos ofrecemos para colaborar con el Ayuntamiento en la animación navideña, que podría tener como centro neurálgico este Carrusel y convertirse en una atracción innegable de la zona.  

14.400 €
taboleiros informativos

PANEIS INFORMACION VECIÑANZA

06/09/2018  •  ASOCIACION DE VECIÑOS GATOS ROXOS  •  Orzamento

A nosa proposta consiste no seguinte:

a diario vemos nas  nosas rúas cheas de carteis, papeles atados as farolas, os postes do alumeado, no mobiliario publico que, aparte de afear as mesmas, xeran un traballo para os servizos publicos  pois, moitas veces son dificiles de arrincar. por outra banda, a concentracion de informacion en puntos determinados, crea uns hábitos os veciños e veciñas que, facilitan  o acceso a informacións que, de outro xeito non son difundidos.

a proposta consiste en instalar no barrio de As Gandaras, 7 taboleiros  informativos para insertar informacións , anuncios, avisos etc para a veciñanza. ditos paneis ou taboleiros serían construidos en Aluminio con un corcho interior e ventana acristalada  con metacrilato en peche de corredeira para que, calquer poida abrilo e poñer os seus avisos.

ditos taboleiros irian anclados o chan no cemento con  dous pes, e situados en puntos polos que, habitualmente pasa  a xente para que, de ese xeito poidan ver as informacions e o mesmo tempo, sepan que, neses puntos teñen os avisos  e non nas farolas ou espazos publicos que, non son para ese fin.

consideramos que , e unha proposta que vai favorecer a veciñanza do barrio, mellorar o aspecto do barrio en canto a limpeza e concentrar os puntos de informacion para todolos veciños e veciñas.

 

7.000 €

Distintivos para los locales más antiguos de la ciudad

08/09/2018  •  Asociación Lugo Monumental  •  Orzamento

Hoy día es complicado mantener a flote una pequeña empresa por causa de la crisis de la que todavía no se ha recuperado la economía doméstica, la falta de relevo generacional, la competencia de las nuevas tecnologías y los centros comerciales… Todos ellos son desafíos a los que se enfrentan los locales día a día. Conscientes de esta situación, desde Lugo Monumental consideramos que los locales de siempre solo podrán sobrevivir si se toman medidas drásticas para repoblar el casco histórico, se pone en funcionamiento la reforma del transporte público y se deja de privar a esta zona de los servicios que le dan su carácter central como es el caso de la estación de autobuses. Pero además de las medidas prácticas que se han de ejecutar, también hay un componente simbólico, el del encanto del arraigo y la experiencia. En ese sentido la asociación propone al Ayuntamiento de Lugo una campaña de puesta en valor de las empresas locales con más solera, y para ello se sugiere lo siguiente: •    Creación de un distintivo para las empresas con más antigüedad de la ciudad: o    Empresas con más de 25 años: Diploma acreditativo para exposición en el local (a juicio de la propia empresa). o    Empresas con más de 50 años: Diploma acreditativo y distintivo en fachada. Ese distintivo podrá ser utilizado por la empresa que lo reciba en toda su cartelería, papelería y en redes sociales, logrando combinar tradición y tecnología. o    Empresas con más de 100 años: Diploma acreditativo, distintivo en fachada y placa en la vía pública, frente al local. •    Publicación de una web de empresas con más de 25 años, incluyendo a todas aquellas que cumplan ese requisito. •    Edición de una “guía de locales históricos”, en que se repase la historia de los negocios con más solera de la ciudad, incluyendo a aquellos con más de medio siglo de antigüedad. En cuanto al distintivo y la placa a pie de calle, se recomienda la convocatoria de un concurso de ideas. En ciudades como Madrid, donde ya se llevan a cabo iniciativas similares, la placa consiste en un diseño del genial Antonio Mingote, lo que da a esta cuestión una relevancia artística que sería interesante aprovechar.

Por todo ello SOLICITAMOS: 1.    Que se convoque un concurso de ideas para el diseño de un distintivo para locales con más de 50 años, y de una placa para los locales de más de 100 años. 2.    Que se otorguen, según su antigüedad, un diploma (locales con más de 25 años), un distintivo (más de 50 años) y una placa frente al local (locales con más de 100 años). 3.    Que se cree una web de locales históricos, incluyendo a todos ellos. 4.    La edición de una guía con los locales de más de 50 años, recogiendo sus principales atractivos. Desde Lugo Monumental queremos ofrecer al Ayuntamiento nuestra colaboración para la elaboración de todo este proyecto, que creemos que sería muy sencillo poner en funcionamiento y que reportaría importantes reconocimientos a locales veteranos.

15.000 €

Adecentamento da mediana de Fontiñas

01/08/2018  •  alextm22  •  Orzamento

A mediana de Fontiñas é un punto de encontro para todos os veciños e, estes quéixanse ás veces do seu estado. Os cans andan moito por ela e fan as súas necesidades e moitas veces os donos non recollen as cagadas, ademais de que a herba está completamente desaparecida nalgunha zona. Bolardos non queda ningún entre cada paso de peóns. A proposta sería restituír todos os bolardos perdidos (case todos) pois son necesarios sobre todo no comezo da mediana á altura do Camiño Primitivo. Restituír papeleiras rotas ou habilitar máis para os donos dos cans, plantar herba (desaparecida á altura do Camiño Primitivo) pois sería útil á hora das choivas xa que evitaría escorremento de terra pola mediana e evitaría tamén que se ensuciara. Xa se entrara dentro de presuposto habilitar algún banco máis pois é unha zona bastante transitada por persoas maiores e con mobilidade reducida. Tamén sería boa idea repintar algún paso de peóns. En caso de non poder facer estas dúas últimas propostas, sería boa idea poñer carteis recordando aos donos dos cans que recollan as cagadas (como puxo algún veciño á altura de Paxariños) xa que é zona de convivencia e habitualmente os donos dos cans non suelen respetar o uso común da mediana de Fontiñas. A mediana encóntrase en peor estado cara o Camiño Primitivo e tamén é a zona máis transitada.

6.000 €

Colocación de varandas, pasamáns e baldosas antideslizantes en Carril dos Indios

06/09/2018  •  alextm22  •  Orzamento

O proxecto consistiría en sustituír as baldosas de Carril dos Indios por unhas antideslizantes e colocar varandas e pasamáns para os viandantes xa que se trata dunha rúa con moita costa e frecuentemente transitada por persoas maiores.

15.000 €

Escultura da Praza da Milagrosa

14/09/2018  •  Asociación de Veciños da Milagrosa  •  Orzamento

Instalar unha escultura na Praza da Milagrosa aos fundadores e predecesores do barrio, xente humilde e traballadora que fixo posible o que temos hoxe. Non figurarían nomes, a intención é colectiva. Aproveitando as obras de peonalización da Praza quedaría moi axeitada nun lugar a determinar, suxetándose a inversión de 15.000€. Esta idea xa foi proposta pola Asoc. Vec. hai anos, tendo boa acollida polos veciños, temos un boceto de como podría ser.

15.000 €

Acondicionar aparcadoiro provisional do cruce Carril das Flores, Rúa Primavera

06/09/2018  •  alextm22  •  Orzamento

O aparcadoiro provisional sito no cruce de Carril das Flores e Rúa Primavera fai un bo servizo ao barrio, mais desde a súa creación apenas se realizou mantemento nos arredores. Sería necesario volver a tirar grava nas entradas e allanar o terreo xa que, a entrada encóntrase en mal estado así como algunhas zonas do aparcadoiro. Tamén revisar o estado das aceras no entorno do acceso ao parking xa que, están deterioradas. Sería necesario señalizar o aparcadoiro desde Fontiñas para o seu acceso.

3.000 €

Desfile na Parada Militar de Lexionarios

14/09/2018  •  Asociación Cultural e de Promoción Turística  •  Orzamento

Desfile na Parada Militar de Lexionarios co gallo da victoria do monte de Garañon.

Orzamento: 6.000€

6.000 €

Aula de Cultura Romana

14/09/2018  •  Asociación Cultural e de Promoción Turística  •  Orzamento

Aula de cultura romana (aula interactiva de difusión da cultura romana de Lucus Augustus)

Orzamento: 10.000€

15.000 €

Adecentamento á altura de Fontiñas nº 184

01/08/2018  •  alextm22  •  Orzamento

A esta altura de Fontiñas, ao lado do Lococopia, no número 184, atópase unha pequena esplanada cun solar detrás en gran estado de abandono e unha rúa que da acceso a garaxes. A proposta sería adecentar este recuncho pois atópase en pésimo estado. O solar ten unhas vallas de madeira que están caídas e hai moita maleza e a esplanada é utilizada para aparcar coches mais non se encontra en bo estado. Sería bo arranxar o estado do solar así como a esplanada para adecentar á vista dos viandantes este recuncho.

3.000 €