LOOP

Propostas de investimento con ámbito: Orzamento

Esta partida ten un orzamento de 350.000 €

Lugo en pro de unha vida saludable

08/09/2018  •  AA. de VV. "Porta de Lugo"  •  Orzamento

Creación de un parque biosaludable en el espacio libre en la cabecera este del Parque Sagrado Corazón, como complemento a las actividades disponibles en dicho parque.

14.000 €

Bancos C/ Orense

11/09/2018  •  Mª Teresa López López  •  Orzamento

Bancos para sentarse en las aceras de las calles Orense y Mondoñedo que no hay en las aceras de los chalets

5.000 €

Sistema de retransmisión deporte base

06/09/2018  •  Club Voleibol EMEVE  •  Orzamento

Me gustaría referirme al documento adjunto en el cual se explica el sistema perfectamente, incluso con costes.

Muchas gracias.

14.500 €

Recuperando fontes e camiños

08/09/2018  •  AA. de VV. "Porta de Lugo"  •  Orzamento

Recuperación integral do camiño da Fonte, que unia Avda. Adolfo Suarez co "Portiño" en acceso a Galegos e recuperación da derruida Fonte do Carpinteiro (paralelo al rio Fervedoira). Algo inacesible por falta de mantenimiento y conservación en los últimos años.

9.500 €
civismo2.jpg

ORGANIZACIÓN DUN FORO SOBRE CULTURA CIDADÁ E CIVISMO

09/09/2018  •  Hector Fdez Fdez  •  Orzamento

É de vital importancia para a nosa cidade que os cidadáns sexan conscientes de que só co respecto ás normas de convivencia seremos capaces de facer da mesma un lugar ideal para vivir.

A sociedade en xeral e as diferentes administracións, teñen a obrigación de trazar liñas de actuación que solucionen os problemas que vive a nosa cidade.

Hai que atopar puntos de encontro e abordar solucións que permitan a convivencia.

O abrir un debate que nos permita coñecer experiencias doutros lugares, intercambiar pareceres e o ter unha visión que teña en conta todos os puntos de vista, axudaranos a atopar puntos de encontro.

A organización dun congreso que nos permita sacar conclusións realistas e técnicas; sobre a realidade da cidade de Lugo, axudaranos a trazar un plan estratéxico que nos permita lograr o obxectivo perseguido.

15.000 €
IMG_20180829_131457.jpg

Parque do Sagrado Corazón

29/08/2018  •  Isa Chao  •  Orzamento

Poñer os aparatos de exercicio biosaudable no parque do Sagrado Corazón, en Paraday.

Porque neste barrio serían moi necesarios dado que hay moitas xente algo maiores, e  non tanto, que usarían ditos aparatos, e así mellorar a súa movilidade

Pero o non telos por aqui cerca, non os poden utilizar, dado que os mais proximos serían en Frigsa.

Y poner una cubierta sobre ellos y sobre la zona de juegos infantiles, como en el parque infantil de la milagrosa, para poder usarlos lo mismo en verano que en invierno

13.999 €

Equipo para personas con discapacidad

06/09/2018  •  Club Voleibol EMEVE  •  Orzamento

El presupuesto solicitado se destinaría a la contratación de un equipo especializado, terapeuras, fisios, ... así como las equipaciones, desplazamientos o cualquier otro tipo de necesidad que pueda surgir en la creación y desarrollo de este nuevo equipo

15.000 €

Espazos públicos para disfrute da cidadanía

08/09/2018  •  AA. de VV. "Porta de Lugo"  •  Orzamento

Creación no entorno de Ponte Paradai, da prevista área recreativa e de lecer sobre o que foi a antiga fabrica de chocolate (quedou unha parte da obra sin derruir para levar a cabo esta actuación). Creando un espacio con mesas e bancos.

15.000 €
IMG-3831.jpg

ARDE LUCUS - ARRANXO-SUSTITUCION DO TELLADO NAVE SOCIAL FRIGSA

30/08/2018  •  TEOFILO XABIER  •  Orzamento

Na nave de Frigsa de Vías e Obras, teñen local 13 das asociacións de Lugo que forman parte do Arde Lucus. Nesa nave gardamos as Asociacións o material que será usado despois nos campamentos que montan as Asociacións no Arde Lucus. Nestes momentos unha das maiores deficiencias que ten dita nave son as goteiras polo mal estado do tellado, o que ocasiona todos os anos o deterioro do material e das instalacións. A partida é para o arranxo ou sustitución dunha parte ou de todo o tellado co fin de rematar coas goteiras.

15.000 €

Pistas de Voley Playa con arena

06/09/2018  •  Club Voleibol EMEVE  •  Orzamento

Una propuesta de ubicacion sería en la zona verde del Pazo de Ferias.

En Lugo hay más de 300 niños que practican el voleibol en pista y el tirón del equipo feminino del Emeve en Superliga Nacional incrementará el seguimiento. Llegado el verano, son muchos los usuarios, no solo practicantes en invierno de voleibol en pista, los que demandan el poder jugar a Voley Playa. Una pista en Frigsa se hace insuficiente para el incremento de demanda de este deporte desde Abril/Mayo hasta Septiembre/Octubre.

15.000 €