LOOP

Propostas de investimento con ámbito: Orzamento

Esta partida ten un orzamento de 350.000 €

Instalación de consignas de uso público en la Plaza de Abastos

08/09/2018  •  Asociación Lugo Monumental  •  Orzamento

Se solicita la instalación de taquillas o consignas en la Plaza de Abastos que faciliten a los compradores dejar sus compras y acumularlas hasta que decidan retirarlas conjuntamente. Estas consignas, que deberían estar instaladas en la planta inferior de la Plaza de Abastos, preferiblemente en las cercanías del túnel que conecta este edificio con el aparcamiento subterráneo de Santo Domingo, deberán contar también con CONSIGNAS REFRIGERADAS para uso de los clientes.

2.000 €

Vespa Velutina en Lugo, conciencia con ciencia

13/09/2018  •  Xesús Feás  •  Orzamento

É unha proposta para o LOOP que aborda varios temas propios ou relacionados coa Vespa Velutina, cun enfoque multidisciplinar dendo o seu plantexamento até os mecanismos de actuación e a obtención de resultados, que teñen coma fin último que a cidadanía e a administración de Lugo no seu conxuno posúan a mellor formaión e información respecto ao insecto invasor, e as ferramentas para facerlle fronte aos seus efectos perxudiciais.

O orzamento solicitado, empregarase principalmente para a organización de diversos encontros coa cidadanía de Lugo (centros socioculturais, colexios, ...) elaboración de material informativo para a súa dsitribución na cidade, formación dos diversos axentes específicos máis involucrados no seu control; así como para sufragar a posta en marcha dalgunha acción específica e selectiva para frear a expansión do insecto invasor na cidade dende o ámbio investigador.

Xerar consensos e apropiarse do coñecemento, con unha adecuada divulgación e socialización dos coñecemetnos científicos, cunha vocación constante para a discusión franca e aberta da situación actual e cunha proxección conxunta por parte de todos e cada un dos actores da familia involucrados dalgún xeito na loita contra a Vespa Velutina, é o espírituu desta proposta. Todo elo co obxectivo común de profundizar mutuamente no coñecemento da Vespa velutina e os seus efectos e intentar aportar solucións e respostas á problemática da súa máis previsible extensión na cidade de Lugo

10.000 €

Mellora na acera de Montero Ríos portal 40 ata o 56 do Carril de Caiñós

07/09/2018  •  olgamurado  •  Orzamento

Este tramo da acera de Montero Ríos entre o número 40 ata o 56 de Carril de Caiñós presenta moitas deficiencias para os viandantes. Sería necesario eliminar os pasos que se encontran nese tramos e unificar a acera ao mesmo nivel, sustituíndo tamén as baldosas xa que se encontran moi deterioradas e ademais aumentar un anaco de acera no tramo de Caiñós xa que, moitas veces os vehículos invaden a acera e a xente maior ou persoas discapacitadas ou pais con carritos de nenos apenas poden pasar e vense obrigados a ir pola carretera, cos perigos que iso supón.

9.000 €

Instalación de consignas de uso profesional en la Plaza de Abastos

08/09/2018  •  Asociación Lugo Monumental  •  Orzamento

Se solicita la instalación de taquillas o consignas en la Plaza de Abastos y en el Mercado que faciliten a los empresarios de la Plaza depositar los pedidos para reparto a domicilio. Además de las consignas tradicionales se solicita que se instalen también CONSIGNAS REFRIGERADAS para uso de los profesionales de la plaza, de un tamaño adecuado. Ubicación: Plaza de abastos: Deberían estar instaladas en la planta inferior, preferiblemente en las cercanías de la entrada de vehículos de reparto. Mercado: En este caso las consignas estarían ubicadas en un espacio de acceso restringido a los profesionales y, en caso de no tener una ubicación adecuada, en la planta inferior de la Plaza de Abastos.

15.000 €

Mellora na ponte sobre a Estación do Tren que da acceso ao Sagrado Corazón

07/09/2018  •  olgamurado  •  Orzamento

A ponte que pasa sobre as vías do tren que da acceso ao Sagrado Corazón necesita dunha mellora estética. Poderíase lavar a pedra, donde é visible, para mellorar a súa imaxe, poderíase repintar onde está pintado, sería necesario revisar as varandas na súa parte baixa e limpar a maleza e sustituír algún banco que hai nel xa que se encontran deteriorados.

6.000 €

Señalización urbana de la Plaza de Abastos

08/09/2018  •  Asociación Lugo Monumental  •  Orzamento

A diferencia de otras ciudades, Lugo cuenta con escasas (sino inexistentes) señales que indiquen la ubicación de la Plaza de Abastos. Sin embargo, es un dato interesante para los visitantes ya que el turismo encuentra siempre atractivo el aspecto gastronómico de una ciudad que basa en gran parte su popularidad en la calidad del producto local. Se solicita, por lo tanto, señalizar en diferentes puntos estratégicos de la ciudad la dirección de la Plaza de Abastos.  

4.000 €

Señalización interior de la Plaza de Abastos

08/09/2018  •  Asociación Lugo Monumental  •  Orzamento

Actualmente la Plaza es muy deficiente en cuanto a su señalización. Muchos de los usuarios ni siquiera saben que hay ascensor, dónde está la rampa de acceso para discapacitados, la ubicación de los aseos… Y por supuesto faltaría también elaborar un directorio de los puestos de la Plaza de Abastos con los industriales y sus actividades.

2.000 €
ParqueBiosaludable.jpg

Parque biosaudable no Barrio da Piringalla

04/09/2018  •  SBM  •  Orzamento

No barrio da Piringalla non existe ningún parque biosaudable no que os adultos poidan facer exercicio, previr as doenzas e manter a forma física. Pensamos que sería un bo lugar a zoa verde situada na praza Bispo Frei Xosé Gomez.

14.998 €

Adecentamento do Parque da Praza da Constitución

07/09/2018  •  olgamurado  •  Orzamento

Este parque, o da Praza da Constitución, é lugar de reunión de moita xente maior e é lugar tamén de tránsito dos lucenses, diariamente pasa moita xente por el. Sería necesario mellorar a súa imaxe, mellorar o chan que está en area e presenta deficiencias en moitas das súas partes, sustituír bancos e limpar a fonte. Melloraría moito a imaxe de Lugo se esta zona verde de descanso e tránsito mellorara a súa imaxe.

15.000 €

Dotación de bicicletas eléctricas a la Plaza de Abastos y el Mercado para repart

08/09/2018  •  Asociación Lugo Monumental  •  Orzamento

Se solicita la dotación de cuatro bicicletas eléctricas de uso común para los profesionales de la Plaza de Abastos y el Mercado para reparto de mercancías a los clientes que deseen servicio a domicilio. La inminente peatonalización de la calle Quiroga Ballesteros implica que el acceso de vehículos de reparto sea problemático y que la mejor opción para lograr que la movilidad sea compatible con el entorno diseñado es el de este tipo de vehículos. Entendemos que deberían estar instalados en una zona común de la Plaza, exclusiva para los profesionales de la misma, y que si su uso es el esperado se pueda ampliar el número de unidades para priorizar este tipo de vehículos.  

8.000 €