LOOP

Resultados da procura

Amósanse 1  10 dun total de 13investimentos contén o termo 'Cultura'

Restauración de Fuente Pública en la parroquia de Esperante en Núcleo Carballido

09/08/2018  •  Servando Escolante Peteiro  •  Orzamento

Restaurar Fuente pública en el nucleo de Carballido - Esperante, que se encuentra en estado de ruina, siendo la única fuente que existe en ese nucluo rural. Esta Fuente daba servicio a todos los vecinos y se utilizaba como lavadero público, formando parte del patrimonio cultural y etnográfico de la zona, considerando que es necesario la puesta en valor de aquellos elementos patrimoniales que forman parte de la memoria de los vecinos de la "parroquia". En muchas ocasiones, los vecinos no disponen de agua potable porque se secan los pozos y de esta forma se solucionaria un problema de primera necesidad para la población.

12.000 €
porquiño

Amigiños

23/08/2018  •  sande  •  Orzamento

"Amigiños sí... pero o porquiño polo que vale"

"Polo pan, baila o can"

"Madialeva"

E así hasta infnidade de palabras, frases e ditos da nosa cultura popular que todas e todos deberíamos escoitar algunha vez e, sobre todo, saber o que sinifican.

A miña proposta é a seguinte:

Reflectar a sabiduría popular nuns paneles colocados na rúa. De este modo a xente preguntaríase o que significan e indagarían para sabelo e moitos lembraríamos has que tiñamos medio esquezidas. A forma de "alimentar" o panel cos ditos, frases e palabras sería participativa por toda-la cidadanía, podendo achegar as suas propostas para incluílas no panel por exemplo a través do facebook ou similar. Como orientación, hai paneles de 2mx1m por aproximadamente uns 3500€. 

Si se considera de interés esta proposta, podería abondar algo máis sobre ela.

A espera das vosas novas, recibide un saude.

~Alfonso Diéguez Méndez~

cibergali@hotmail.com

12.000 €

Concertos didácticos para escolares no Festival de Jazz de Lugo

23/08/2018  •  JoseLuisDiaz  •  Orzamento

Realización de concertos didácticos para escolares, aproveitando as datas de celebración do Festival de Jazz que se realiza anualmente en novembro e a  infraestructura do propio Festival de Jazz, e realizados por agrupacións especialistas na materia e con experiencia na realización de ciclos didácticos. Poderíanse realizar unha ou dúas sesións diarias para uns 200 estudantes cada unha delas.

O custo estimado para  a realización de iste ciclo de concertos didácticos sería de 10.000 €.

10.000 €

Concertos e actividades na rúa no Festival de Jazz de Lugo

23/08/2018  •  Escobijazz  •  Orzamento

Realización de diversos concertos e actividades de animación, nas rúas da cidade, en paralelo á celebración do Festival de Jazz de Lugo que se realiza anualmente.

11.700 €
OTRO.jpg

DANDO VIDA O BARRIO CON COR

29/08/2018  •  DIEGO  •  Orzamento

Somos unha asociación xuvenil e cultural que traballa fomentando o arte urbano, o grafismo e a expresión artística como medio de expresión. O noso proxecto trátase de dar vida con muralismo , a unha zoa da cidade como é as casas sindicais. Representaríase mendiante ilustracións a  vida cotidiá das persoas, dandolle cor e vida  a esas medianeras grises e o mesmo tampo dandolle cor o barrio.

A zoa elexida  é por ser unha zoa con unha poboación moi envellecida e ser unha zoa muy transitada os barrios periféricos e polo tanto son unhas medianeras muy visibles.Esto pode ser a semilla para continuar o proxecto noutras zoas de Lugo e así utilizar o arte urbano para embellecer a nosa cidade e modernizala, sendo tamén deste xeito un proxecto pioneiro na cidade , xa que non existe ningunha medianera realizada ata o momento. gustanos unha cidade moderna e con cor.

15.000 €

FESTIVAL DE CULTURA URBANA

29/08/2018  •  DIEGO  •  Orzamento

Como mozo de Lugo voto de menos un festival de cultura urbana polo menos unha vez o ano. Un festival que incluya concertos de rap, trap,grafitti, musica indi, skate,BMX,.brakedance.. dende fai anos non se realiza ningún festival  e votase de menos este tipo de actividades que fomentan a cultura urbana e  acercar esta cultura  a xente que no está acostumbrada a estas actividades e, ir contra a concepción de que é algo malo ou ilegal"

15.000 €

Limpeza zonas comúns locais de asociacións Arde Lucus

04/09/2018  •  Terra Copora  •  Orzamento

Nos locais onde se ubican as asociacións culturais que participan no Arde Lucus, situados no parque da Milagrosa non se está levando a cabo a limepza das zonas comúns coma sucede nos locais municipais onse se ubican outras asociacións.

Propoñemos a contratación dun servizo de limpeza que se ocupe de acondicionar estes locais periodicamente.

 

1.450 €
A3_cartel_NENOS_EMPREND-001.jpg

II FEIRA NENOS EMPRENDEDORES CEI-NODUS

07/09/2018  •  Ana maría lópez suárez  •  Orzamento

II EDICCION FEIRA NENOS EMPRENDEDORES CEI-NODUS, una proxecto de emprendemento educativo, para o fomento da cultura emprendedora dende pequenos. A través de talleres educativos previos e unha segunda edicción da FEIRA, emplazada no viveiro de empresas do CEI-NODUS.

15.000 €

Campaña "Emprender cara a educación do futuro"

08/09/2018  •  soniagvarela  •  Orzamento

Para preparar aos mozos para os desafíos do século XXI, a lei española, baseada na Comisión Europea e en nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da UNESCO, salientou a necesidade de equiparar ás persoas con novas capacidades e elevar os niveis xerais das súas habilidades; poñendo o foco en desenvolver unha educación orientada ás competencias, que capacite ás persoas para integrar o coñecemento, habilidades e actitudes necesarias para a súa realización persoal e desenvolvemento completo.

As sociedades contemporáneas están marcadas por novas tendencias mundiais, cambios económicos, culturais, tecnolóxicos e ambientais que son parte dunha onda de globalización rápida e desigual. A crecente interdependencia global que caracteriza o noso tempo, require unha xeración de individuos que poidan involucrarse na resolución efectiva de problemas globais e participar simultaneamente na vida cívica local, nacional e global. Debemos preparar aos cidadáns de lugo para que participen plenamente nas demandas do mundo de hoxe e do mañá, fomentando ao mesmo tempo a cidadanía local e a competencia global.

Para lograr unha educación de alta calidade debemos ir máis aló do coñecemento, a memorización de feitos e os procedementos. A comprensión, o pensamento crítico, a creatividade, a autorregulación, o desenvolvemento do talento... son elementos máis esenciais que nunca. Para contribuír ao desenvolvemento sostible da nosa sociedade debemos ensinar aos nosos estudantes a usar o seu coñecemento e habilidades para crear e xerar novas ideas, novos produtos e novos coñecementos que repercutan no beneficio da súa contorna máis próxima.

A Unión Europea sinala que as escolas europeas mostran principalmente tres grandes carencias: - Desenvolver e aplicar unha aprendizaxe baseada en competencias.

- Promover a equidade.

- Responder o cambio tecnolóxico e dixital.

O proceso de adaptación das nosas escolas aos retos do SXXI é lento, desigual e illado. Conseguir en Lugo escolas de calidade que desenvolvan as competencias clave e as capacidades transversais (pensamento crítico, creatividade...)  require levar a cabo profundas reformas que afectan a toda a organización escolar; á súa cultura, á colaboración entre docentes, á abordaxe do currículo, ás prácticas de traballo e os métodos de ensino.

Debemos implicar todos os recursos dispoñibles, persoais e administrativos para cambiar o modo en que se produce a aprendizaxe, conectalo coa vida real e que sexa máis relevante para a sociedade lucense. Tamén debemos responder as necesidades específicas de todo o alumnado, de xénero, de diversidade cultural e de atención á diversidade (necesidades por baixo e por encima da media).  

Levar a cabo estes retos é clave para establecer os cimentos dunha aprendizaxe que transcenda ao longo da vida e repercuta nun mellor futuro para a nosa cidade, Lugo. O alumnado que temos hoxe nas nosas aulas enfrontarase a unha sociedade complexa chea de retos. Toda a comunidade educativa debe empezar a plantexarse, que vale a pena comprender hoxe e mañá? que tipo de aprendizaxe valoramos e queremos promover nas nosas aulas?

A innovación escolar e o cambio metodolóxico debe incidir en catro aspectos:

- Profesor: actualizar o rol de profesor creando e apoiando formación para o desenvolvemento profesional docente relevante e de calidade.

- Alumno: actualizar o rol do alumnado a un rol activo e autónomo, onde o alumnado sexa o principal protagonista e responsable da súa aprendizaxe.

- Contornas: crear contornas de aprendizaxe efectivos para todos.

- Comunidade educativa: educar á comunidade educativa e fomentar o papel activo de familias, institucións, empresas... 

Propoñemos que se cree unha campaña para promover que as escolas lucenses emprendan o seu camiño cara a educación do futuro e apoie a aqueles centros e docentes que xa están incluídos na ecuación do cambio.

- Xornadas de formación de profesorado e da comunidade educativa.

- Investimento e recursos para a posta en práctica e realización de proxectos e ideas.

- Fomento de actividades escolares que impliquen unha aprendizaxe activa e trascendente.

- Xornadas de comunicación de boas prácticas.

- Creación dun centro de documentación de boas prácticas.

- Investimento e recursos para a mellora dos entornos de aprendizaxe, equipamento, recursos humáns e tecnolóxicos.

 

 

 

14.500 €

Carrusel Navideño en la Plaza de la Soledad

08/09/2018  •  Asociación Lugo Monumental  •  Orzamento

La campaña navideña es probablemente una de las más entrañables del año. La animación callejera en la ciudad en esta época es, sin embargo, muy deficiente si tenemos en cuenta el potencial cultural, económico y sobre todo el incalculable valor que para los niños tienen estas fechas. Proponemos la instalación de un Carrusel lúdico para los niños en la plaza de la Soledad en las fechas navideñas. Hay en el país diversas empresas que se encargan de estos montajes y de las que conocemos presupuestos que entrarían en los límites de los Presupuestos Participativos. Proponemos que se ubique en la Plaza de la Soledad por diversas razones, entre otras su estratégica ubicación, el hecho de que el espacio es suficiente, y que su disposición la convierte en un lugar razonablemente protegido de las inclemencias del viento. Desde Lugo Monumental nos ofrecemos para colaborar con el Ayuntamiento en la animación navideña, que podría tener como centro neurálgico este Carrusel y convertirse en una atracción innegable de la zona.  

14.400 €