LOOP

Resultados da procura

Hai 9 investimentos contén o termo 'Emprendimiento'

LVCVS RAID. EMPRENDE O CAMIÑO.

07/09/2018  •  Mauricio  •  Orzamento

Proxecto piloto. Emprendemento xuvenil no camiño de santiago.

15.000 €

Future Jobs Tools

07/09/2018  •  Mauricio  •  Orzamento

Iniciativa de formación dirigida a estudiantes, titulados universitarios y profesionales interesados en conocer las nuevas tendencias de mercado laboral, marcadas por el progreso tecnológico y digital de la sociedad.

7.000 €

CHATBOT LEARNING

07/09/2018  •  Mauricio  •  Orzamento

Iniciativa de formación dirigida a que cualquier estudiante o profesional pueda aplicar la Inteligencia Artificial de una forma sencilla y práctiva a su idea de negocio, o a su negocio si ya lo tiene.

15.000 €

Estudio del Plan de Acciones para el Apoyo de la Transformación de "A Tinería"

07/09/2018  •  Mauricio  •  Orzamento

La f inalidad del Estudio del Plan de Acciones para el apoyo de la Transformación del Barrio de "A Tinería" se trata de la articulación de una estrategia de intervención integrada y global donde se articulan el conjunto de sus actuaciones sociales, con un enfoque del mundo digital de hoy, con la finalidad de mejorar las condiciones de vida comunitaria y económicas del barrio, con el propósito de crear una verdadera transformación del barrio, con la idea de fortalecer a medio y largo plazo, el valor propio de la zona, como su aportación a la ciudad de Lugo.

15.000 €

Pildoras de Conocimiento para EMPRENDEDORES.

07/09/2018  •  Ana maría lópez suárez  •  Orzamento

Desarrollar en empresarios, lideres y resonsables, las capacidades consnitivas, emocionales y relacionales que necesitan las organziaciones hoy. Habilidades sociales  a trabajar:

- Red de contactos.

- Comportamiento.

- Comunicacion.

- Emociones.

- Confianza.

- Creatividad

15.000 €

GROWTH HACKING APRENDER A CRECER

07/09/2018  •  Ana maría lópez suárez  •  Orzamento

PROGRAMA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE DE VENTAS, para formar a emprendedores y empresarios en ventas.

15.000 €

PROGRAMA 3 C. CAPITAL CREATIVO COMPETITIVO

07/09/2018  •  Mauricio  •  Orzamento

El programa ofrecerá a empresas y emprendedores capacitación y asesoramiento personalizado para definir y reinventar sus modelos de negocio con el objetivo de descubrir e implementar metodologías creativas que mejoren su capacidad competitiva, abrir sus actividades económicas hacia nuevos retos e incidir significativamente en la generación de un nuevo estilo empresarial en la ciudad de Lugo.

15.000 €
A3_cartel_NENOS_EMPREND-001.jpg

II FEIRA NENOS EMPRENDEDORES CEI-NODUS

07/09/2018  •  Ana maría lópez suárez  •  Orzamento

II EDICCION FEIRA NENOS EMPRENDEDORES CEI-NODUS, una proxecto de emprendemento educativo, para o fomento da cultura emprendedora dende pequenos. A través de talleres educativos previos e unha segunda edicción da FEIRA, emplazada no viveiro de empresas do CEI-NODUS.

15.000 €

Campaña "Emprender cara a educación do futuro"

08/09/2018  •  soniagvarela  •  Orzamento

Para preparar aos mozos para os desafíos do século XXI, a lei española, baseada na Comisión Europea e en nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da UNESCO, salientou a necesidade de equiparar ás persoas con novas capacidades e elevar os niveis xerais das súas habilidades; poñendo o foco en desenvolver unha educación orientada ás competencias, que capacite ás persoas para integrar o coñecemento, habilidades e actitudes necesarias para a súa realización persoal e desenvolvemento completo.

As sociedades contemporáneas están marcadas por novas tendencias mundiais, cambios económicos, culturais, tecnolóxicos e ambientais que son parte dunha onda de globalización rápida e desigual. A crecente interdependencia global que caracteriza o noso tempo, require unha xeración de individuos que poidan involucrarse na resolución efectiva de problemas globais e participar simultaneamente na vida cívica local, nacional e global. Debemos preparar aos cidadáns de lugo para que participen plenamente nas demandas do mundo de hoxe e do mañá, fomentando ao mesmo tempo a cidadanía local e a competencia global.

Para lograr unha educación de alta calidade debemos ir máis aló do coñecemento, a memorización de feitos e os procedementos. A comprensión, o pensamento crítico, a creatividade, a autorregulación, o desenvolvemento do talento... son elementos máis esenciais que nunca. Para contribuír ao desenvolvemento sostible da nosa sociedade debemos ensinar aos nosos estudantes a usar o seu coñecemento e habilidades para crear e xerar novas ideas, novos produtos e novos coñecementos que repercutan no beneficio da súa contorna máis próxima.

A Unión Europea sinala que as escolas europeas mostran principalmente tres grandes carencias: - Desenvolver e aplicar unha aprendizaxe baseada en competencias.

- Promover a equidade.

- Responder o cambio tecnolóxico e dixital.

O proceso de adaptación das nosas escolas aos retos do SXXI é lento, desigual e illado. Conseguir en Lugo escolas de calidade que desenvolvan as competencias clave e as capacidades transversais (pensamento crítico, creatividade...)  require levar a cabo profundas reformas que afectan a toda a organización escolar; á súa cultura, á colaboración entre docentes, á abordaxe do currículo, ás prácticas de traballo e os métodos de ensino.

Debemos implicar todos os recursos dispoñibles, persoais e administrativos para cambiar o modo en que se produce a aprendizaxe, conectalo coa vida real e que sexa máis relevante para a sociedade lucense. Tamén debemos responder as necesidades específicas de todo o alumnado, de xénero, de diversidade cultural e de atención á diversidade (necesidades por baixo e por encima da media).  

Levar a cabo estes retos é clave para establecer os cimentos dunha aprendizaxe que transcenda ao longo da vida e repercuta nun mellor futuro para a nosa cidade, Lugo. O alumnado que temos hoxe nas nosas aulas enfrontarase a unha sociedade complexa chea de retos. Toda a comunidade educativa debe empezar a plantexarse, que vale a pena comprender hoxe e mañá? que tipo de aprendizaxe valoramos e queremos promover nas nosas aulas?

A innovación escolar e o cambio metodolóxico debe incidir en catro aspectos:

- Profesor: actualizar o rol de profesor creando e apoiando formación para o desenvolvemento profesional docente relevante e de calidade.

- Alumno: actualizar o rol do alumnado a un rol activo e autónomo, onde o alumnado sexa o principal protagonista e responsable da súa aprendizaxe.

- Contornas: crear contornas de aprendizaxe efectivos para todos.

- Comunidade educativa: educar á comunidade educativa e fomentar o papel activo de familias, institucións, empresas... 

Propoñemos que se cree unha campaña para promover que as escolas lucenses emprendan o seu camiño cara a educación do futuro e apoie a aqueles centros e docentes que xa están incluídos na ecuación do cambio.

- Xornadas de formación de profesorado e da comunidade educativa.

- Investimento e recursos para a posta en práctica e realización de proxectos e ideas.

- Fomento de actividades escolares que impliquen unha aprendizaxe activa e trascendente.

- Xornadas de comunicación de boas prácticas.

- Creación dun centro de documentación de boas prácticas.

- Investimento e recursos para a mellora dos entornos de aprendizaxe, equipamento, recursos humáns e tecnolóxicos.

 

 

 

14.500 €