LOOP

Resultados da procura

Hai 2 investimentos contén o termo 'innovación'

COMO ELABORAR UN PROYECTO TURÍSTICO LOCAL

07/09/2018  •  ASOCIACIÓN PROV. EMPRESARIOS HOSTELERIA Y TURISMO DE LUGP  •  Orzamento

El Turismo es una actividad que año tras año va adquiriendo mayor relevancia en la economía de  nuestra ciudad. En el turismo se hace necesario mejorar la calidad de nuestro producto turístico, la educación de quienes se desempeñarán en el sector juega un rol importante. Este curso pretende dar las herramientas necesarias para comprender la importancia del turismo en la actualidad y emplear las diversas técnicas para quienes se dedicarán a trabajar en éste ámbito.

Objetivo general

Desarrollar de manera económica y sostenible todo tipo de productos turísticos locales

Objetivo específico entre otros

  • Identificar y documentar de forma participativa, las principales deficiencias y/o necesidades en la gestión de proyectos turísticos.
  • Seleccionar, almacenar y procesar información de interés sobre el entorno local para dar a conocer su potencial turístico, adaptándose a los requerimientos y necesidades de los clientes y a la planificación del destino.
  • Valorización de los recursos turísticos locales.
  • Formular y priorizar estrategias para la mejora del servicio turístico local.
  • Innovación, sostenibilidad y competitividad.
  • Tambén se contempla la posibilidad de realizar una visita, a la plaza de abastos para conocer a productores locales que hay en nuestro mercado.

Dirigido a

Arqueólogos, profesionales turísticos, guías locales, guías turísticos,...y personas que trabajen  en entidades públicas o privadas relacionadas con el ámbito turístico

Presupuesto 1.800,00 euros 

Horario y Fechas: 3 horas al día, 3 días a la semana.

Nº total de horas : 40 horas.

Nº Alumnos: 35 máximo y 10 mínimo.

1.800 €

Campaña "Emprender cara a educación do futuro"

08/09/2018  •  soniagvarela  •  Orzamento

Para preparar aos mozos para os desafíos do século XXI, a lei española, baseada na Comisión Europea e en nos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible da UNESCO, salientou a necesidade de equiparar ás persoas con novas capacidades e elevar os niveis xerais das súas habilidades; poñendo o foco en desenvolver unha educación orientada ás competencias, que capacite ás persoas para integrar o coñecemento, habilidades e actitudes necesarias para a súa realización persoal e desenvolvemento completo.

As sociedades contemporáneas están marcadas por novas tendencias mundiais, cambios económicos, culturais, tecnolóxicos e ambientais que son parte dunha onda de globalización rápida e desigual. A crecente interdependencia global que caracteriza o noso tempo, require unha xeración de individuos que poidan involucrarse na resolución efectiva de problemas globais e participar simultaneamente na vida cívica local, nacional e global. Debemos preparar aos cidadáns de lugo para que participen plenamente nas demandas do mundo de hoxe e do mañá, fomentando ao mesmo tempo a cidadanía local e a competencia global.

Para lograr unha educación de alta calidade debemos ir máis aló do coñecemento, a memorización de feitos e os procedementos. A comprensión, o pensamento crítico, a creatividade, a autorregulación, o desenvolvemento do talento... son elementos máis esenciais que nunca. Para contribuír ao desenvolvemento sostible da nosa sociedade debemos ensinar aos nosos estudantes a usar o seu coñecemento e habilidades para crear e xerar novas ideas, novos produtos e novos coñecementos que repercutan no beneficio da súa contorna máis próxima.

A Unión Europea sinala que as escolas europeas mostran principalmente tres grandes carencias: - Desenvolver e aplicar unha aprendizaxe baseada en competencias.

- Promover a equidade.

- Responder o cambio tecnolóxico e dixital.

O proceso de adaptación das nosas escolas aos retos do SXXI é lento, desigual e illado. Conseguir en Lugo escolas de calidade que desenvolvan as competencias clave e as capacidades transversais (pensamento crítico, creatividade...)  require levar a cabo profundas reformas que afectan a toda a organización escolar; á súa cultura, á colaboración entre docentes, á abordaxe do currículo, ás prácticas de traballo e os métodos de ensino.

Debemos implicar todos os recursos dispoñibles, persoais e administrativos para cambiar o modo en que se produce a aprendizaxe, conectalo coa vida real e que sexa máis relevante para a sociedade lucense. Tamén debemos responder as necesidades específicas de todo o alumnado, de xénero, de diversidade cultural e de atención á diversidade (necesidades por baixo e por encima da media).  

Levar a cabo estes retos é clave para establecer os cimentos dunha aprendizaxe que transcenda ao longo da vida e repercuta nun mellor futuro para a nosa cidade, Lugo. O alumnado que temos hoxe nas nosas aulas enfrontarase a unha sociedade complexa chea de retos. Toda a comunidade educativa debe empezar a plantexarse, que vale a pena comprender hoxe e mañá? que tipo de aprendizaxe valoramos e queremos promover nas nosas aulas?

A innovación escolar e o cambio metodolóxico debe incidir en catro aspectos:

- Profesor: actualizar o rol de profesor creando e apoiando formación para o desenvolvemento profesional docente relevante e de calidade.

- Alumno: actualizar o rol do alumnado a un rol activo e autónomo, onde o alumnado sexa o principal protagonista e responsable da súa aprendizaxe.

- Contornas: crear contornas de aprendizaxe efectivos para todos.

- Comunidade educativa: educar á comunidade educativa e fomentar o papel activo de familias, institucións, empresas... 

Propoñemos que se cree unha campaña para promover que as escolas lucenses emprendan o seu camiño cara a educación do futuro e apoie a aqueles centros e docentes que xa están incluídos na ecuación do cambio.

- Xornadas de formación de profesorado e da comunidade educativa.

- Investimento e recursos para a posta en práctica e realización de proxectos e ideas.

- Fomento de actividades escolares que impliquen unha aprendizaxe activa e trascendente.

- Xornadas de comunicación de boas prácticas.

- Creación dun centro de documentación de boas prácticas.

- Investimento e recursos para a mellora dos entornos de aprendizaxe, equipamento, recursos humáns e tecnolóxicos.

 

 

 

14.500 €