LOOP

Enviar unha mensaxe privada

alextm22 alextm22

Proxectos de orzamentos participativos Accións
Creación de acera no cruce entre Montero Ríos e o inicio das Fontiñas
Mellora na praza e escaleiras do número 9 na rúa Miguel de Cervantes
Adecentamento da Rúa Alta
Creación dun canil no Parque de Paxariños
Adecentamento á altura de Fontiñas nº 105
Limpeza das escaleiras de Fontiñas que acceden á Rúa Primavera
Repintado e sinalización horizontal luminosa dos pasos de peóns nos colexios
Sustituír as varandas que se encontran pola Ronda da Muralla e Maristas
Acondicionar aparcadoiro provisional do cruce Carril das Flores, Rúa Primavera
Colocación de varandas, pasamáns e baldosas antideslizantes en Carril dos Indios
Mellora da sinalización aos principais puntos turísticos de Lugo
Mellora da praza entre a Estación de Autobuses e o Vello Cárcere
Limpeza e adecuación do parque infantíl do Centro Social Maruja Mallo
Actuación para a seguridade cidadá en Montero Ríos á altura do Arenal
Eliminación da crecente maleza en Rúa Primavera
Pintar paso de peóns na rúa Xoán Rico Pérez na súa intersección con Fontiñas
Pasamáns e sustitución de baldosas no acceso ao ambulatorio de San Roque
Cambio por motivos de seguridade e mal estado das vallas na ladeira de Fontiñas
Adecentamento á altura de Fontiñas nº 184
Actuación necesaria para a seguridade cidadá no número 47 de Fontiñas
Recolocación e restitución de contedores en San Eufrasio e Fontiñas
Adecentamento da mediana de Fontiñas
Humanización e adecentamento na entrada do Camiño Primitivo de Santiago