Que é?

 

A iniciativa de Datos Abertos ou apertura de datos é a filosofía que persegue que os datos e a información, especialmente a que posúen e xeneran as administracions públicas, estean dispoñibles para todo o mundo, sen restricciones técnicas nin legais.

O obxectivo da filosofía Open Data é que os datos estean dispoñibles para ser reutilizados tanto polos cidadáns tanto como por empresas e organizacións logrando desta forma un beneficio e enrequecimiento para todas as partes.