LOOP

Non hao votacións abertas.

Axuda sobre as votacións

Rexístrate para poder votar as propostas cidadás e as cuestións que o concello pregunta á súa veciñanza. Toma decisións municipais de forma directa.

As votacións convócanse cando unha proposta cidadá acada o 1% dos apoios do censo con dereito a voto. Nas votacións poden incluírse cuestións que o concello somete a decisión directa da cidadanía.

Para participares na próxima votación tes que rexistrarte en LOOP e verificares a túa conta. Poden votar todas as persoas na cidade maiores de 16 anos. Os resultados de todas as votacións serán vinculantes para o goberno.