Que son Datos Abertos?

 

    
O Portal de Datos Abertos do Concello de Lugo está dedicado a promover o acceso aos datos do goberno municipal e impulsar o desenvolvemento de ferramentas creativas para atraer e servir á cidadanía de Lugo.

Datos Abertos (open data en inglés) é unha iniciativa global, ligada ás políticas de Goberno Aberto, que persegue que os datos e a información, especialmente as que posúen as administracións públicas, publíquense de forma aberta, regular e reutilizable para todo o mundo, sen restricciones de acceso, copyright, patentes ou outros mecanismos de control.