RELACION DE POSTOS DE TRABALLO  -  RPT

 

REGULAMENTO INTERNO DE FUNCIONARIOS

MODIFICACION REGULAMENTO INTERNO ART. 20-21

MODIFICACION REGULAMENTO INTERNO ART. 57

 

 

CONVENIO PERSOAL LABORAL CONCELLO DE LUGO

 

ACTUALIZACION REXISTRO DE FUNCIONARIOS HABILITADOS

 

BASES XERAIS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A PRAZAS DE FUNCIONARIOS/AS E PERSOAL LABORAL DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO EN QUENDA LIBRE, ASÍ COMO ÁS PRAZAS RESERVADAS A PROMOCIÓN INTERNA

Convocatoria del concurso para la provisión de varios puestos de trabajo en el Excmo. Ayuntamiento de Lugo de Administrativos/as (BOP de Lugo núm. 282 del 11 de diciembre de 2023)

MODIFICACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE CELADOR/A CEIP PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE CONCURSO-OPOSICIÓN/ LIBRE RESERVADA A DISCAPACIDADE (ARTIGO 2.1 LEI 20/2021 DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL OEP 2022), APROBADAS POR ACORDO 6/637 ADOPTADO POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE LUGO O 2 DE NOVEMBRO DE 2022

MODIFICACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE TÉCNICA/O MEDIA/O DE XESTIÓN PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE CONCURSO-OPOSICIÓN/LIBRE (ARTIGO 2.1 LEI 20/2021 DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL OEP 2022), APROBADAS POR ACORDO 8/639 ADOPTADO POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE LUGO O 2 DE NOVEMBRO DE 2022

MODIFICACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE OFICIAL SEPULTUREIRO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE CONCURSO-OPOSICIÓN/LIBRE (ARTIGO 2.1 LEI 20/2021 DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL OEP 2022), APROBADAS POR ACORDO 7/638 ADOPTADO POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE LUGO O 2 DE NOVEMBRO DE 2022

MODIFICACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE Á PRAZA DE CELADOR CEIP PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE CONCURSO/LIBRE RESERVADA A DISCAPACIDADE (ARTIGO 2.1 LEI 20/2021 DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL OEP 2022), APROBADAS POR ACORDO 10/641 ADOPTADO POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE LUGO O 2 DE NOVEMBRO DE 2022

MODIFICACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE Á PRAZA DE TÉCNICO/A DE TURISMO PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE CONCURSO/LIBRE (ARTIGO 2.1 LEI 20/2021 DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL OEP 2022), APROBADAS POR ACORDO 5/636 ADOPTADO POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE LUGO O 2 DE NOVEMBRO DE 2022

MODIFICACIÓN DAS BASES ESPECÍFICAS PARA O ACCESO EN PROPIEDADE Á PRAZA DE AXUDANTE/A COCIÑA-LIMPEZA PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE CONCURSO/LIBRE RESERVADA A DISCAPACIDADE INTELECTUAL (ARTIGO 2.1 LEI 20/2021 DE ESTABILIZACIÓN DE EMPREGO TEMPORAL OEP 2022), APROBADAS POR ACORDO 9/640 ADOPTADO POLA XUNTA DE GOBERNO LOCAL DO CONCELLO DE LUGO O 2 DE NOVEMBRO DE 2022

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A DÚAS PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PERTENCENTES Ó CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2021)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 12 PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, 10 EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OEP 2021, OEP 2022 e OEP 2023) e 2 EN QUENDA DE ACCESO LIBRE RESERVADAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE (OEP 2021 e OEP 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 2 PRAZAS DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO EN QUENDA DE ACCESO LIBRE RESERVADAS A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL (OEP 2021 e OEP 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE OFICIAL COCIÑEIRO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO (GRUPO C - subgrupo C2), EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2021)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 1 PRAZA DE OFICIAL PINTOR/A DE VÍAS E OBRAS PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OPE 2021)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 2 PRAZAS DE OFICIAL LECTOR/A PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO (GRUPO C - subgrupo C2), EN QUENDA LIBRE (1 INCLUÍDA NA OEP 2021 E 1 INCLUÍDA NA OEP 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 1 PRAZA DE OPERARIO/A EN VÍAS E OBRAS PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OPE 2021)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 2 PRAZAS DE TÉCNICO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO (GRUPO B ), EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OEP 2021 E OEP 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 3 PRAZAS DE TÉCNICO/A MEDIO/A DE XESTIÓN PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (1 PERTENCENTE Á OEP DE 2022 E 2 PERTENCENTES Á OEP DE 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 3 PRAZAS DE TÉCNICO/A MEDIO/A DE XESTIÓN PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA LIBRE (2 PERTENCENTES Á OEP DE 2022 E 1 PERTENCENTE Á OEP DE 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE ANALISTA PROGRAMADOR/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OPE 2022)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 1 PRAZA DE EDUCADOR/A SOCIAL PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OPE 2022)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 4 PRAZAS DE CELADOR/A DE CEIP PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, 1 EN QUENDA DE ACCESO LIBRE RESERVADA A PERSOAS CON DISCAPACIDADE (OEP 2022) E 3 EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OEP 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 4 PRAZAS DE ORDENANZA PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, 1 DE ACCESO LIBRE RESERVADA A PERSOAS CON DISCAPACIDADE (OEP 2022), E 3 EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (1 DA OEP 2022 E 2 DA OEP 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 1 PRAZA DE OPERARIO/A DE ZONA RURAL PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OEP 2022)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 1 PRAZA DE OFICIAL FONTANEIRO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO (GRUPO C - subgrupo C2) EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 1 PRAZA DE OFICIAL MAQUINISTA FONTANEIRO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO (GRUPO C - subgrupo C2) EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 2 PRAZAS DE ANIMADOR/A SOCIOCULTURAL PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OPE 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE OFICIAL VIXILANTE RECADADOR/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OPE 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 1 PRAZA DE OFICIAL COCIÑEIRO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OPE 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 1 PRAZA DE OPERARIO/A DE CEMITERIO PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OPE 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 1 PRAZA DE TÉCNICO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OPE 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A 2 PRAZAS DE TRABALLADORES/AS SOCIAIS PERTENCENTE/S AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OPE 2023)

CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS DO PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE PSICÓLOGO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO EN QUENDA DE ACCESO LIBRE (OPE 2023)

Extracto convocatoria bases arquitecta-o

BASES ARQUITECTA-O

ANEXO Solicitud praza arquitecta-o