Período Medio de Pagamento

Publícanse os datos do Período Medio de Pago mensual rendidos ao Ministerio de Hacienda en cumprimento do disposto no artigo 6.2, derradeiro parágrafo, do Real Decreto 635/2014, de 25 de xullo.

 

2023

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO XANEIRO  2023

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO FEBREIRO  2023

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO MARZO  2023

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO ABRIL  2023

 

2022

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO XANEIRO  2022

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO FEBREIRO 2022

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO MARZO 2022

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO ABRIL 2022

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO MAIO 2022

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO XUÑO 2022

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO XULLO 2022

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO AGOSTO 2022

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO SETEMBRO 2022

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO OUTUBRO 2022

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2022

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO DECEMBRO 2022

 

2021

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO XANEIRO_2021

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO FEBREIRO 2021

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO MARZO 2021

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO ABRIL 2021

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO  MAIO 2021

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO XUÑO 2021

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO XULLO 2021

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO AGOSTO 2021

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO SETEMBRO 2021

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO OUTUBRO 2021

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO NOVEMBRO 2021

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO DECEMBRO 2021

 

2020

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO   XANEIRO  2020

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO  FEBRERO 2020

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO  MARZO  2020

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO  ABRIL  2020

PERIODO MEDI DE PAGAMENTO MAIO  2020

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO  XUÑO  2020

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO  XULLO  2020

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO  AGOSTO  2020

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO   SETEMBRO  2020

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO OUTUBRO 2020

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO NOVEMBRO_2020

PERIODO MEDIO DE PAGAMENTO DECEMBRO_2020

 

 

Morosidade

Publícanse os informes de datos de morosidade trimestrais rendidos ao Ministerio de Hacienda segundo o disposto no artigo 4 da Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da Lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais.

 

2023

INFORME MOROSIDADE PRIMEIRO TRIMESTRE 2023

 

2022

INFORME MOROSIDADE PRIMEIRO TRIMESTRE 2022

INFORME MOROSIDADE SEGUNDO TRIMESTRE 2022

INFORME MOROSIDADE TERCEIRO TRIMESTRE 2022

INFORME MOROSIDADE CUARTO TRIMESTRE 2022

 

2021

INFORME MOROSIDADE PRIMEIRO TRIMESTRE 2021

INFORME MOROSIDADE SEGUNDO TRIMESTRE 2021

INFORME MOROSIDADE TERCEIRO TRIMESTRE 2021

INFORME MOROSIDADE CUARTO TRIMESTRE 2021

 

2020

INFORME MOROSIDADE  PRIMEIRO  TRIMESTRE 2020

INFORME MOROSIDADE  SEGUNDO TRIMESTRE 2020

INFORME MOROSIDADE  TERCEIRO TRIMESTRE 2020

INFORME MOROSIDADE CUARTO TRIMESTRE 2020