2022

GENERACIÓN DE CRÉDITO

Decreto XC 1-2022 Axente de emprego

Decreto XC 2 2022 16ª Fase Casco Historico

Decreto XC 3 2022 Subv Inclusion Social

Decreto XC 4 2022 Edif Impulso Verde

Decreto XC 5 2022 Praia Fluvial

Decreto XC 6-2022 Subv. educadora social

Decreto XC 7-2022 Novidades editoriais en galego

Decreto XC 8-2022 DINAMIZACIÓN DA LECTURA

Decreto XC 9 2022 convenio arde lucus Torre de Nuñez.pdf

Decreto XC 10-2022 Plan Provincial Unico

Decreto XC 11-2022 Cemiterio-Risga

Decreto XC 12- 2022 Corazón Verde

Decreto XC 13-2022 ARDE LUCUS 2022 VARIAS ENTIDADES

Decreto XC 14-2022_Arde Lucus VARIOS

Decreto XC 15 2022_ARDE LUCUS 2022_ESTRELLA GALICIA

Decreto XC 16-2022 OBRADOIRO DE emprego

Decreto XC 17-2022 Subv. biblioteca Next-Generation

Decreto XC 18-2022 ARDE LUCUS 2022_ VARIOS

Decreto XC 19 2022 ARDE LUCUS 2022 VARIOS

Decreto XC 20- 2022 AGADER

Decreto XC 20 2022 AGADER_correccion erro

Decreto XC 21 2022 SAN FROILAN 2022_ESTRELLA GALICIA

Decreto XC 22-2022 Orientador Laboral

Decreto XC 23-2022 Obradoiro LugoSostible 5.0

Decreto XC 24-2022 Mellora paisaxística do Camiño de Santiago

Decreto XC 25 2022 ARDE LUCUS 2022 DIPUTACION

Decreto XC 25 2022 ARDE LUCUS 2022 DIPUTACION correccion erro

Decreto XC 26 2022 ARDE LUCUS 2022 ABANCA.pdf

Decreto XC 27 2022 SAN FROILAN 2022_VARIOS

Decreto XC 28 2022 INFORMÁTICA NEXT GENERATION

Decreto XC 29-2022 ARDE LUCUS 2022 E.MONFORTE

Decreto XC 30 2022 SAN FROILAN 2022_VARIOSETO

Decreto XC 31-2022 Impulso verde

Decreto XC 32-2022 Subv. Medio Ambiente Next-Generation

Decreto XC 32 2022 Subv. Medio Ambiente Next-Generation_corrección

 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

Decreto TC 1 2022 Subv Servizos Sociais

Decreto TC 3 2022 vehiculo PCivil

Decreto TC 4 2022 Contenedores

Decreto TC 5 2022 Xuros Plan Extre OP.pdf

Decreto TC 6 2022 Tecnico Proxectos.pdf

Decreto TC 7-2022 Obrigas Fras. pendientes

Decreto TC 8-2022 Xuros legais e demora Renfe

Decreto TC 9-2022 Casco Hco.pdf

Decreto TC 10-2022 Parques e Xardíns

Decreto TC 11-2022 Auxiliar Medio Ambiente

Decreto TC 12-2022 Arde Lucus

Decreto TC 13-2022 PRAIA FLUVIAL

Decreto TC 14-2022 Sentenza Urbanismo

Decreto TC 15-2022 Prórroga acumulación Sección Mobilidade

Decreto TC 16-2022 Xuros Stza TSX 159-2022

Decreto TC 17 2022 Alcaldia

Decreto TC 18 2022 Canon CHMS asinado

Decreto TC 19-2022 mobiliario piso servizos sociais

Decreto TC 19-2022 mobiliario piso servizos sociais_CORRECCION

Decreto TC 20-2022 Auto Viesgo

Decreto TC 21-2022 Arde Lucus

Decreto TC 22-2022 Arde Lucus II

Decreto TC 23-2022 EIM Serra de Outes

Decreto TC 24-2022 Gastos Benestar Social

Decreto TC 25-2022 PRODUTIVIDADE

Decreto TC 26-2022 Arde Lucus III Xuventude e Deportes

Decreto TC 27-2022 ATRIGA DIF.CANON AUGA-XUROS

Decreto TC 28-2022 Benestar Social C.C. da Milagrosa

Decreto TC 29-2022 Obras urxentes- Zona Rural

Decreto TC 30-2022 Aglomerado en quente diversas pistas

Decreto TC 31-2022 Seguridade Social 92500

Decreto TC 32-2022 Reaxuste Cultura

Decreto TC 33-2022 Participación e atención cidadá

Decreto TC 34-2022 Nómina decembro

Decreto TC 35-2022 Grupo la Paz, Leiraparking y otras

Decreto TC 36 - 2022 Seguridade Social

Decreto TC 37-2022 Casetas Desenvolvemento Local

Decreto TC 38-2022 Cámaras Casco Hco

 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

SC-CE 1-2022-Novo auditorio

SC-CE 2-2022-Subministración eléctrica

SC-CE 3-2022-Baixas por anulación

SC-CE 4-2022 Sanción tributaria canon auga

 

INCORPORACIÓN DE REMANENTES

decreto IRC 1-2022 FEDER

decreto IRC 2-2022 Cidade verde

decreto IRC 3-2022 Xeral

Decreto IRC 4-2022 Abastecemento Pol A Paz

Decreto IRC 5-2022 Abastecemento rúa Armórica

Decreto IRC 6-2022 Abastecemento A Cheda

Decreto IRC 7-2022 Cuberta CEIP Albeiros

Decreto IRC 7-2022 Cuberta CEIP Albeiros_RECTIFICACIÓN

 

 

2021

GENERACIÓN DE CRÉDITO

XERACION DE CRÉDITO 1 / 2021 LUGO É CAPITAL

XERACION DE CRÉDITO   dinamizacion_lectura_biblioteca.pdf

XERACION DE CRÉDITO   obradoiro_start.pdf

XERACION DE CRÉDITO   vixiancia_e_salvamento_acuatico.pdf

XERACION DE CRÉDITO   cultura_vellos_oficios.pdf

XERACION DE CRÉDITO   mellora_escola_rural_fazai.pdf

XERACION DE CRÉDITO   orientadores_laborais.pdf

INTERVENCION/decreto_xc_21_2021_san_froilan_cafes_candelas.pdf

INTERVENCION/decreto_xc_22_2021_xti.pdf

INTERVENCION/decreto_xc_23_2021_lugo_cidade_verde.pdf

 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 1 /  2021 CONVENIO CONFEDERACION HIDROGRAFICA

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO    DEMOLICIONS  "A CROA"

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO   "FABRICA DA LUZ"

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO   "COLECTORES XERAIS"  CONVENIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CUENCAS DE ESPAÑA S.A.

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO   SUBVENCIONS  "ASOCIACION MICHOS DE LUGO"

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO "BECAS ALUMNOS ACCIONS FORMATIVAS" DESENVOLVEMENTO LOCAL

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO "PREMIOS SAN FROILAN"

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO "AXUDAS XUVENTUDE"

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO   sentenza_persoal.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO   brigada_incendios.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO   life_biodinamico.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO   salvamento_acuatico.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO   brigada_incendios_2.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO   policia_local.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO   actividades_culturais.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2   actividades_culturais.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO    sentenza_bombeiros.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO    biomasa.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO 2  policia_local.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_43_2021_mercados.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_44_2021_fogar_traseunte.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_45_2021_maquinaria_cemiterio.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_48_2021_muller_e_igualdade.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_49_2021_produtividade.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_50_2021_policia_local.pdf

INTERVENCION/decreto_aprobacion_tc_53-2021_servizos_sociais.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_54_2021_estrutura_flotante.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_55_2021_seguridade_servizos_sociais.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_58_2021_nomina_decembro.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_59_2021_pza_augas_ferreas.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_60_2021_suelo_intervencion.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_62_2021_seguros_sociais.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_63_2021_medio_ambiente.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_64_2021_monbus.pdf

 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

acordo_pleno_sc_1_2021.pdf

acordo_pleno_sc_2_2021.pdf

 

INCORPORACIÓN DE REMANENTES

INCORPORACION DE REMANENTES  1 / 2021 PLAN PROVINCIAL UNICO

INCORPORACION DE REMANENTES  2 / 2021 FEDER

INCORPORACION DE REMANENTES "ACCESOS CEIP CASAS"

INCORPORACION DE REMANENTES "CONSERVACION VIAS PÚBLICAS URBANAS"

INCORPORACION DE REMANENTES "CUBIERTA 2 PISTAS  DE TENIS PARQUE DA MILAGROSA"

INCORPORACION DE REMANENTES "SUBMINISTRACION DE MOBILIARIO URBAN"

INCORPORACION DE REMANENTES "SEMISOTO PRAZA DE ABASTOS FASE 2"

INTERVENCION/decreto_irc_11_2021_cocina_pza_abastos.pdf

INTERVENCION/decreto_irc_12_2021_fr_lucus.pdf

INTERVENCION/decreto_irc_13_2021_cemiterio.pdf

 

 

2020

GENERACIÓN DE CRÉDITO

decreto_aprob._xc_1-2020.pdf

decreto.pdf

dec.pdf

dec_correccion_erro.pdf

decreto_0.pdf

decreto_aprob._xc_1-2020_0.pdf

decreto_xc_4-2020_bonus_bueno.pdf

decreto_aprobacion_xc_7-2020.pdf

decreto_aprobacion_xc_8-2020.pdf

decreto_aprobacion_xc_9-2020.pdf

decreto_xc-11-2020.pdf

 

TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

decreto_2.pdf

decreto_1_0.pdf

decreto_2_0.pdf

decreto_aprobacion_tc_2-2020_obradoiro_lugoverde.pdf

decreto_aprobacion_tc_4_2020.pdf

decreto_tc_5-.pdf

decreto_aprobacion_tc_6_2020.pdf

decreto_aprobacion_tc_8_2020_deportes.pdf

decreto_aprobacion_tc_9_2020_rpt.pdf

decreto_aprobacion_tc_10_2020.pdf

decreto_aprobacion_tc_12_2020_auditorio.pdf

decreto_3.pdf

decreto_alcaldesa_1.pdf

decreto_alcaldesa_2.pdf

decreto_3_0.pdf

decreto_alcaldesa_4.pdf

decreto_alcaldesa_asinado.pdf

decreto_alcaldesa.pdf

decreto_aprobacion_tc_16-2020.pdf

decreto_tc-17_2020.pdf

decreto_tc-18.pdf

decreto_4.pdf

justificante-ispac3666432069951704554_decreto_asinado.pdf

justificante-ispac7534010789903978620_decreto_asinado.pdf

justificante-ispac4411377122261528535_decreto_aprobacion_tc_7-2020.pdf

justificante-ispac7494469156412274059_decreto_asinado.pdf

 

SUPLEMENTOS DE CRÉDITO

acordo_plenario_sc-ce1-2020.pdf

acordo_pleno_30-7-2020.pdf

07072020095259.pdf

acordo_pleno.pdf

 

INCORPORACIÓN DE REMANENTES

decreto_irc_2_2020_atrium.pdf

decreto_irc_4-2020.pdf

decreto_1.pdf

decreto_correccion_erro.pdf

justificante-ispac8122433251332003527_decreto_ok.pdf