XERACIONS DE CRÉTO

decreto_aprob._xc_1-2020.pdf

decreto.pdf

dec.pdf

dec_correccion_erro.pdf

decreto_0.pdf

decreto_aprob._xc_1-2020_0.pdf

decreto_xc_4-2020_bonus_bueno.pdf

decreto_aprobacion_xc_7-2020.pdf

decreto_aprobacion_xc_8-2020.pdf

decreto_aprobacion_xc_9-2020.pdf

decreto_xc-11-2020.pdf

 

XERACION DE CRÉTO 1 / 2021 LUGO É CAPITAL

 

XERACION DE CRÉTO   dinamizacion_lectura_biblioteca.pdf

XERACION DE CRÉTO   obradoiro_start.pdf

XERACION DE CRÉTO   vixiancia_e_salvamento_acuatico.pdf

XERACION DE CRÉTO   cultura_vellos_oficios.pdf

XERACION DE CRÉTO   mellora_escola_rural_fazai.pdf

XERACION DE CRÉTO   orientadores_laborais.pdf

 

INTERVENCION/decreto_xc_21_2021_san_froilan_cafes_candelas.pdf

INTERVENCION/decreto_xc_22_2021_xti.pdf

INTERVENCION/decreto_xc_23_2021_lugo_cidade_verde.pdf

 

 

XERACIÓNS DE CRÉTO 2022

 

INTERVENCION/decreto_xc_3_2022_subv_inclusion_social.pdf

INTERVENCION/decreto_xc_4_2022_edif_impulso_verde.pdf

INTERVENCION/decreto_xc_5_2022_praia_fluvial.pdf

 

 

SUPLEMENTOS DE CRÉTO

acordo_plenario_sc-ce1-2020.pdf

acordo_pleno_30-7-2020.pdf

07072020095259.pdf

acordo_pleno.pdf

acordo_pleno_sc_1_2021.pdf

acordo_pleno_sc_2_2021.pdf

 

SUPLEMENTOS DE CRÉTO 2022

 

 

 

TRANSFERENCIAS DE CRÉTO

decreto_2.pdf

decreto_1_0.pdf

decreto_2_0.pdf

decreto_aprobacion_tc_2-2020_obradoiro_lugoverde.pdf

decreto_aprobacion_tc_4_2020.pdf

decreto_tc_5-.pdf

decreto_aprobacion_tc_6_2020.pdf

decreto_aprobacion_tc_8_2020_deportes.pdf

decreto_aprobacion_tc_9_2020_rpt.pdf

decreto_aprobacion_tc_10_2020.pdf

decreto_aprobacion_tc_12_2020_auditorio.pdf

decreto_3.pdf

decreto_alcaldesa_1.pdf

decreto_alcaldesa_2.pdf

decreto_3_0.pdf

decreto_alcaldesa_4.pdf

decreto_alcaldesa_asinado.pdf

decreto_alcaldesa.pdf

decreto_aprobacion_tc_16-2020.pdf

decreto_tc-17_2020.pdf

decreto_tc-18.pdf

decreto_4.pdf

justificante-ispac3666432069951704554_decreto_asinado.pdf

justificante-ispac7534010789903978620_decreto_asinado.pdf

justificante-ispac4411377122261528535_decreto_aprobacion_tc_7-2020.pdf

justificante-ispac7494469156412274059_decreto_asinado.pdf

 

TRANSFERENCIA DE CRETO 1 /  2021 CONVENIO CONFEDERACION HIDROGRAFICA

TRANSFERENCIA DE CRETO   DEMOLICIONS  "A CROA"

TRANSFERENCIA DE CRETO  "FABRICA DA LUZ"

TRANSFERENCIA DE CRETO  "COLECTORES XERAIS"  CONVENIO SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CUENCAS DE ESPAÑA S.A.

TRANSFERENCIA DE CRETO  SUBVENCIONS  "ASOCIACION MICHOS DE LUGO"

TRANSFERENCIA DE CRETO "BECAS ALUMNOS ACCIONS FORMATIVAS" DESENVOLVEMENTO LOCAL

TRANSFERENCIA DE CRETO "PREMIOS SAN FROILAN"

TRANSFERENCIA DE CRETO "AXUDAS XUVENTUDE"

 

 

TRANSFERENCIA DE CRÉTO   sentenza_persoal.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉTO   brigada_incendios.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉTO   life_biodinamico.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉTO   salvamento_acuatico.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉTO   brigada_incendios_2.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉTO   policia_local.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉTO   actividades_culturais.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉTO 2   actividades_culturais.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉTO    sentenza_bombeiros.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉTO    biomasa.pdf

TRANSFERENCIA DE CRÉTO 2  policia_local.pdf

 

INTERVENCION/decreto_tc_43_2021_mercados.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_44_2021_fogar_traseunte.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_45_2021_maquinaria_cemiterio.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_48_2021_muller_e_igualdade.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_49_2021_produtividade.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_50_2021_policia_local.pdf

INTERVENCION/decreto_aprobacion_tc_53-2021_servizos_sociais.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_54_2021_estrutura_flotante.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_55_2021_seguridade_servizos_sociais.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_58_2021_nomina_decembro.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_59_2021_pza_augas_ferreas.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_60_2021_suelo_intervencion.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_62_2021_seguros_sociais.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_63_2021_medio_ambiente.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_64_2021_monbus.pdf

 

TRANSFERENCIAS DE CRÉTO 2022

 

INTERVENCION/Decreto_tc_4_2022_contenedores.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_5_2022_xuros_plan_extre_op.pdf

INTERVENCION/decreto_tc_6_2022_tecnico_proxectos.pdf

 

 

 

INCORPORACION DE REMANENTES

 

decreto_irc_2_2020_atrium.pdf

decreto_irc_4-2020.pdf

decreto_1.pdf

decreto_correccion_erro.pdf

justificante-ispac8122433251332003527_decreto_ok.pdf

 

INCORPORACION DE REMANENTES  1 / 2021 PLAN PROVINCIAL UNICO

INCORPORACION DE REMANENTES  2 / 2021 FEDER

INCORPORACION DE REMANENTES "ACCESOS CEIP CASAS"

INCORPORACION DE REMANENTES "CONSERVACION VIAS PÚBLICAS URBANAS"

INCORPORACION DE REMANENTES "CUBIERTA 2 PISTAS  DE TENIS PARQUE DA MILAGROSA"

INCORPORACION DE REMANENTES "SUBMINISTRACION DE MOBILIARIO URBAN"

INCORPORACION DE REMANENTES "SEMISOTO PRAZA DE ABASTOS FASE 2"

 

INTERVENCION/decreto_irc_11_2021_cocina_pza_abastos.pdf

INTERVENCION/decreto_irc_12_2021_fr_lucus.pdf

INTERVENCION/decreto_irc_13_2021_cemiterio.pdf

 

INCORPORACION DE REMANENTES 2022

 

INTERVENCION/decreto_irc_2_2022_cidade_verde.pdf

INTERVENCION/decreto_irc_3_2022_general.pdf

INTERVENCION/decreto_irc_4_2022_abastecemento_pol_a_paz.pdf