Se publica el catálogo general de servicios municipales, así como las sedes de los servicios y equipamientos de la correspondiente entidad

ita
si

As Cartas de Servizos son os documentos que constitúen os instrumentos a través dos que os Entes Públicos informan aos ciudadáns e usuarios sobre os servizos que teñen encomendados, sobre os dereitos que lles asisten en relación con eses servizos, e sobre os compromisos de calidade na súa prestación.

A súa orixe está vinculada a conseguir a mellora dos servizos públicos atendendo ás demandas dos ciudadáns. Poñemos á disposición da cidadanía de Lugo as cartas de servizos asociadas ao Concello:

Envíanos a túa opinión

Queremos mellorar día a día a nosa xestión. Por isto, necesitamos coñecer a túa opinión e suxestións sobre os servizos que prestamos. Agradecémosche que nola fagas chegar a través do Buzón do Cidadán