Se publica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y los mapas y planos que lo detallan

ita
si

PXOM - Plan Xeral de Ordenación Municipal

O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) supón a norma xurídica de obrigado cumprimento tanto para a cidadanía comompara a Administración.

Basicamente, o PXOM comprende e regula as accións e proxectos de renovación da cidade, así como o crecemento do Concello de Lugo.

+INFO

(PENDIENTE SUBIR ARCHIVOS AL SERVIDOR)